Welke risico’s loopt uw pensioen?

Een goed en betaalbaar pensioen voor u staat voor ons voorop. Er zijn factoren waardoor de hoogte van het pensioen kan tegenvallen. Of kan meevallen. Er zijn risico's voor PFZW en risico's voor uzelf.

Risico's voor PFZW

Voor een goed pensioen is alleen de pensioenpremie die werkgevers en werknemers elke maand betalen niet voldoende. Er is meer voor nodig. De premies op een spaarrekening zetten, levert niet genoeg op. Zeker op dit moment niet. Daarom beleggen we een deel van ons vermogen om eraan te verdienen. Met die beleggingen willen een goed rendement halen.

Door te beleggen neem je een aantal risico’s: beleggingsrisico, renterisico en, omdat we wereldwijd beleggen, valutarisico. En dan is er nog het langlevenrisico.

PFZW belegt onder andere in aandelen en obligaties. We spreiden onze beleggingen om het risico op slechte rendementen zoveel klein mogelijk te maken.

Er is een kans dat het rendement van onze belegging lager is dan verwacht. We maken daarom vooraf een inschatting van de risico’s en wat er gebeurt als het tegenzit. Daarom hebben we beleggingen met een lager risico (zoals staatsleningen) en beleggingen met een hoger risico (bijvoorbeeld aandelen).

> Lees meer over verantwoord beleggingsrisico
> Meer weten over beleggen? Bekijk de korte video.

Voor een goed resultaat is ook de rente van belang. Hoe hoger de rente, hoe beter dat is voor onze dekkingsgraad. Een lage rente zoals nu is nadelig. We moeten dan meer geld opzij zetten voor een goed pensioen nu en straks.

Je kunt je als fonds beschermen tegen een dalende rente. PFZW heeft zich voor een deel verzekerd tegen het risico van een dalende rente, voor ongeveer een derde van het totale risico. Zo vangen we een deel op van de negatieve gevolgen van een lage rente.

PFZW belegt wereldwijd. Dat betekent dat we te maken hebben verschillende vreemde valuta, of munteenheden (zoals dollar, yen, pond). Ook dat heeft een risico in zich. Er is een kans dat het rendement op onze beleggingen in een bepaald land naar beneden gaat als de betreffende munt minder waard wordt. Net als het renterisico is ook het valutarisico te verzekeren. PFZW doet dat voor een deel van de beleggingen.

Langlevenrisico is het risico voor PFZW dat deelnemers langer blijven leven dan eerder gedacht. Dat we met z’n allen gemiddeld langer leven is mooi, maar het kost wel geld. We moeten de pensioenen dan langer uitbetalen en dus extra geld daarvoor opzij zetten. 

Risico's voor uzelf

Ook gebeurtenissen in uw eigen leven kunnen een risico zijn voor de hoogte van uw pensioen. We geven u een aantal voorbeelden.

Uw partner heeft dan recht op een deel van uw pensioen. U heeft recht op een deel van het pensioen van uw partner. Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw pensioen later.

Als u een volledige uitkering van UWV krijgt, is dat mooi. Maar die uitkering is nooit zo hoog als uw salaris. Uw pensioenopbouw gaat daardoor omlaag.

Lees meer over arbeidsongeschiktheid, wat er voor u geregeld is en wat dit betekent voor uw pensioen.
Lees meer

U heeft dan geen salaris meer en uw pensioenopbouw stopt.

Gaat u meer verdienen, dan gaat u ook meer pensioen opbouwen. Gaat u minder verdienen, dan gaat uw pensioenopbouw omlaag.

Gaat u meer werken, dan gaat uw salaris waarschijnlijk omhoog. U gaat dan ook meer pensioen opbouwen. Gaat u minder werken dan is waarschijnlijk het omgekeerde het geval. U gaat dan minder pensioen opbouwen. 

Als u samenwoont en een notariële samenlevingsovereenkomst heeft, moet u dit zelf aan ons doorgeven. We ontvangen deze informatie namelijk niet van de gemeente. Als u uw partner aanmeldt, krijgt hij of zij recht op partnerpensioen van PFZW. Dit is een uitkering aan uw partner als u overlijdt. 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan geeft de gemeente dit automatisch aan ons door en heeft uw partner ook automatisch recht op partnerpensioen. U hoeft uw partner dan niet zelf aan te melden. 

Meld uw partner aan bij samenwonen