Ruim indexeren, maar ook voorzichtig
PFZW zet de pensioenen op een evenwichtige manier om naar de nieuwe regels voor pensioen.

Het geld dat gebruikt kan worden voor verhoging van pensioen is afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad komt daarbij nooit onder het vastgestelde niveau (minimaal 105%).

Bij een dekkingsgraad onder de 105% is er geen indexatie. Daarboven kan de indexatie hoger zijn als de dekkingsgraad hoger is. De verhoging is hierbij nooit hoger dan de prijsinflatie. 

Dit betekent bij een inflatie van 3% en een dekkingsgraad van 110% een pensioenverhoging van 0,9%. En vanaf een dekkingsgraad van ongeveer 115% is de pensioenverhoging 3%. Dit ziet u terug in de grafiek hieronder en in een nadere toelichting op de berekening van de indexatie.*

*Beschikbare dekkingsgraad voor indexatie bij dekkingsgraad 115%: 50%*(115%-110%)+20%*(110%-105%)=3,5%. Resulterende indexatie: 115%/(115%-3,5%)-100%=3,1%  ABTN PFZW 2023
 

Geen verlaging van pensioenen in 2024 verwacht
PFZW heeft als doel om per 1 januari 2026 de pensioenen om te zetten naar de nieuwe regeling. Wettelijk is bepaald dat dit alleen kan bij een dekkingsgraad hoger dan 95%. De sociale partners besluiten nog of PFZW deze grens van 95% aanhoudt of voor een hogere grens kiest voor omzetting. De dekkingsgraad eind 2022 lag hier ruim boven. Daarom is er bij het overbruggingsplan dat in augustus 2023 is ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB) geen sprake van een pensioenverlaging. Jaarlijks toetst PFZW per 31 december of het ingediende plan nog voldoet.

Overstap naar nieuwe regels in 2026
PFZW kiest ervoor in 2026 over te stappen naar de nieuwe regels voor pensioen. De huidige pensioenen worden dan omgezet naar de nieuwe regeling. We zijn ons daar nu op aan het voorbereiden en liggen goed op schema. Tijdens deze transitieperiode mag PFZW gebruik maken van transitieregels die gaan over het verhogen en verlagen van pensioen (dit heet het transitie-FTK).

Het PFZW-bestuur heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van het transitie-FTK. Daar hoort bij dat PFZW eind augustus een overbruggingsplan heeft ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).