Jaarverslag 2022
In het jaarverslag leest u alle cijfers van PFZW in het afgelopen jaar en de toelichting daarop van het bestuur. 

Jaarbericht duurzaam beleggen
In het jaarbericht duurzaam beleggen leest u onder andere in welke duurzame beleggingen we het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd.