Dit betekent dat de beleggingen van PFZW in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken stelt PFZW, net als de andere de ondertekenaars van dit initiatief, tussentijdse reductiedoelen vast voor 2030 voor het verminderen van CO2-emissies in onze beleggingen. Ook verplichten wij ons om doelen te stellen voor beleggingen in klimaatoplossingen.

Door over deze doelen en acties te rapporteren in ons jaarverslag wordt duidelijk of deze ambitieuze doelstellingen worden behaald. Later dit jaar publiceert PFZW de reductiedoelen.

Het bijdragen aan dit initiatief past bij het aangescherpte beleid dat PFZW op 16 februari 2022 heeft gepubliceerd.