Daarnaast haalde PFZW de 'Silver European award Multi-employer Pension Fund' binnen. De jury noemt daarbij de aanpak met betrekking tot duurzaam beleggen. En met name op het gebied van impactbeleggen, de wereldwijde klimaatrisicobenadering voor vastgoed en de beleggingen in groene obligaties.

Lovend juryrapport
Het juryrapport beschrijf PFZW als ‘innovatief, transparant en leidend in ESG, klimaatrisico en impactbeleggen’. Het fonds loopt volgens de jury ‘op veel gebieden’ voor op andere Nederlandse fondsen, onder meer wat betreft risicomanagement en kosten.