De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Bent u niet de beoogde ontvanger van dit bericht? Stel dan de afzender meteen van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte. En wis dan dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem.

PFZW staat er niet voor in dat dit bericht en/of bijlage(n) op geen enkele wijze schade kan veroorzaken en aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, KvK 41179049

English

​​​Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) has taken all reasonable care by the editing and the sending of this e-mail. Nevertheless it might happen that this communication is incomplete or incorrect, that you are not the intended recipient or that this message will be received late. PFZW does not accept any liability for this.

The information contained in this communication is strictly confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient of this message, you are requested to inform the sender by return of the incorrect address/receipt and to delete it from your system, including the attachments, if any.

PFZW does not warrant that this message and/or any attachment can in any way not cause any damage at all and does not accept any liability for such circumstance.

Please note that texts regarding legal rights and obligations are translated from Dutch. The Dutch texts will be considered authentic and leading with regard to the aforementioned. If there is any difference between the original Dutch text and the English translation or the interpretation thereof, the Dutch text and interpretation will prevail over the English text and interpretation.

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Chamber of Commerce 41179049