Dekkingsgraden 2010

​De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst.

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.   

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Dekkingsgraden 2010

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind december 2010 is 104%. Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2009.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met december gestegen van 86,1 miljard naar 99,5 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met dertien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met elf procentpunt. Daarnaast is in de dekkingsgraad eind december 2010 de vernieuwde grondslag voor sterfte en langleven verwerkt. Door de nieuwe prognose van de levensverwachting daalt de dekkingsgraad met 6 procentpunt.​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind november 2010 is 104%. Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2009. Ten opzichte van eind oktober 2010 is de dekkingsgraad met drie procentpunt gestegen.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is dit jaar tot en met november gestegen van 86,1 miljard naar 97,5 miljard. Dit leverde een positieve bijdrage aan de dekkingsgraad van twaalf procentpunt. Tegelijkertijd daalde de rente, met een negatief effect op de dekkingsgraad van zestien procentpunt.

* Deze dekkingsgraad is exclusief het effect van de nieuwe grondslag sterfte en langleven. Naar verwachting daalt de nominale dekkingsgraad hierdoor met circa 6%-punt. In de dekkingsgraad ultimo 2010 wordt dit effect verwerkt.

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind oktober 2010 is 101%*. Dit is zeven procentpunt lager dan de stand van eind december 2009. Ten opzichte van eind september 2010 is de dekkingsgraad met drie procentpunt gestegen.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met oktober gestegen van 86,1 miljard naar 98,2 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met dertien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twintig procentpunt.

*Deze dekkingsgraad is exclusief het effect van de nieuwe grondslag sterfte en langleven. Naar verwachting daalt de nominale dekkingsgraad hierdoor met circa 6%-punt. In de dekkingsgraad ultimo 2010 worden deze effecten verwerkt.

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind september 2010 is 98%*. Dit is tien procentpunt lager dan de stand van eind december 2009.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met september gestegen van 86,1 miljard naar 97,3 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met twaalf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met tweeëntwintig procentpunt.

* Deze dekkingsgraad is exclusief het effect van de nieuwe grondslag sterfte en langleven. Naar verwachting daalt de nominale dekkingsgraad hierdoor met circa 6%-punt. In de dekkingsgraad ultimo 2010 worden deze effecten verwerkt.

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind augustus 2010 is 94%*. Dit is veertien procentpunt lager dan de stand van eind december 2009 en negen procentpunt lager dan de stand van eind juli 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met augustus gestegen van 86,1 miljard eind december 2009 naar 96,5 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met tien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vierentwintig procentpunt. Het effect van de dalende rente is dus sterker dan dat van het stijgen van het vermogen.​​

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juli 2010 is 103%. Dit is vijf procentpunt lager dan de stand van eind december 2009.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juli gestegen van 86,1 miljard naar 92,4 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met zeven procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twaalf procentpunt.​​

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juni 2010 is 99%. Dit is negen procentpunt lager dan de stand van eind december 2009.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juni gestegen van 86,1 miljard naar 90,5 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met vijf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met veertien procentpunt.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind mei 2010 is 100%. Dit is acht procentpunt lager dan de stand van eind december 2009.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met mei gestegen van 86,1 miljard naar 91,4 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met zes procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met veertien procentpunt.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind april 2010 is 107%. Dit is één procentpunt lager dan de stand van eind december 2009.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met april gestegen van 86,1 miljard naar 92,6 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met zeven procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met acht procentpunt.​​

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind maart 2010 is 109%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2009.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met maart gestegen van 86,1 miljard naar 90,8 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met zes procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vijf procentpunt.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind februari 2010 is 105%. Dit is drie procentpunt lager dan de stand van eind december 2009.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gestegen van 86,1 miljard naar 86,9 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vier procentpunt.​

​De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn eind januari 2010 is 105%. Dit is drie procentpunt lager dan de stand van eind december 2009.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is in januari gedaald van 86,1 miljard naar 84,8 miljard. Hierdoor daalt de dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit heeft twee effecten op de dekkingsgraad. Ten eerste stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twee procentpunt. Ten tweede stijgt de dekkingsgraad door het afdekken van een deel van het renterisico met één procentpunt.​​