Dekkingsgraden 2011

​De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst.

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.   

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Dekkingsgraden 2011

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind december 2011 is 97%. Dit is zeven procentpunt lager dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met december gestegen van 99,5 miljard naar 110,7 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met negen procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met zestien procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per december 2011. Deze is gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Zonder toepassing van deze correctie zou de dekkingsgraad afgerond vier procentpunt lager uitkomen. ​​

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind november 2011 is 94%. Dit is tien procentpunt lager dan de stand van eind december 2010.​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind november 2011 is 94%. Dit is tien procentpunt lager dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met november gestegen van 99,5 miljard naar 104,9 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met dertien procentpunt.​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind oktober 2011 is 95%. Dit is negen procentpunt lager dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met oktober gestegen van 99,5 miljard naar 106,0 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met dertien procentpunt.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind september 2011 is 91%. Dit is dertien procentpunt lager dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met september gestegen van 99,5 miljard naar 103,1 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met veertien procentpunt.​​

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind augustus 2011 is 99%. Dit is vijf procentpunten lager dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met augustus gestegen van 99,5 miljard naar 102,9 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met zes procentpunten.​​

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juli 2011 is 105%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juli gestegen van 99,5 miljard naar 104,3 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunten. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twee procentpunten.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juni 2011 is 110%. Dit is zes procentpunt hoger dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juni gestegen van 99,5 miljard naar 101,9 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Hierdoor dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vijf procentpunt.​

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind mei 2011 is 108%. Dit is vier procentpunt hoger dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met mei gestegen van 99,5 miljard naar 103,4 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Hierdoor dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met één procentpunt.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind april 2011 is 110%. Dit is zes procentpunt hoger dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met april gestegen van 99,5 miljard naar 102,1 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Hierdoor dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vier procentpunt.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind maart 2011 is 111%. Dit is zeven procentpunt hoger dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met maart gestegen van 99,5 miljard naar 100,4 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Hierdoor dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met zes procentpunt.​​

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind februari 2011 is 108%. Dit is vier procentpunt hoger dan de stand van eind december 2010

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gestegen van 99,5 miljard naar 101,2 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Hierdoor dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met twee procentpunt.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2011 is 107%. Dit is drie procentpunt hoger dan de stand van eind december 2010.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met januari gedaald van 99,5 miljard naar 99,3 miljard. Dit heeft afgerond geen effect op de dekkingsgraad. Daarnaast is de rente gestegen. Hierdoor dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met drie procentpunt.​