Dekkingsgraden 2012

​De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst.

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.   

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Dekkingsgraden 2012

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind december 2012 is 101%. Dit is vier procentpunt hoger dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met december gestegen van 110,7 miljard naar 129,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met dertien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met negen procentpunt.​​​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind november 2012 is 100%. Dit is drie procentpunt hoger dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met november gestegen van 110,7 miljard naar 127,1 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met tien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met zeven procentpunt.​​​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind oktober 2012 is 99%. Dit is twee procentpunt hoger dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met oktober gestegen van 110,7 miljard naar 125,0 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met negen procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met zeven procentpunt.​​

​​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind september 2012 is 99%. Dit is twee procentpunt hoger dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met september gestegen van 110,7 miljard naar 124,9 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met tien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met acht procentpunt.

DNB heeft de methodiek waarmee de rentetermijnstructuur wordt berekend gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er per eind september voor de lange looptijden naast de driemaandsmiddeling ook gebruik wordt gemaakt van een zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR). De invoering van de UFR heeft per eind september een positief effect op de dekkingsgraad van 3 procentpunt.​​

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind augustus 2012 is 95%. Dit is twee procentpunt lager dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met augustus gestegen van 110,7 miljard naar 124,3 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met tien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twaalf procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per eind augustus 2012. Deze is gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Zonder toepassing van deze correctie zou de dekkingsgraad afgerond één procentpunt lager uitkomen.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juli 2012 is 93%. Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juli gestegen van 110,7 miljard naar 122,8 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met negen procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met dertien procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per eind juli 2012. Deze is gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Zonder toepassing van deze correctie zou de dekkingsgraad afgerond één procentpunt hoger uitkomen.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juni 2012 is 92%. Dit is vijf procentpunt lager dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juni gestegen van 110,7 miljard naar 118,1 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met vijf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met tien procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per eind juni 2012. Deze is gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Zonder toepassing van deze correctie zou de dekkingsgraad afgerond op hetzelfde percentage uitkomen.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind mei 2012 is 97%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met mei gestegen van 110,7 miljard naar 120,4 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met zeven procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met zeven procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per eind mei 2012. Deze is gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Zonder toepassing van deze correctie zou de dekkingsgraad afgerond tien procentpunt lager uitkomen.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind april 2012 is 96%. Dit is één procentpunt lager dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met april gestegen van 110,7 miljard naar 116,8 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vijf procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per eind april 2012. Deze is gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Zonder toepassing van deze correctie zou de dekkingsgraad afgerond één procentpunt lager uitkomen.​​

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind maart 2012 is 96%. Dit is één procentpunt lager dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met maart gestegen van 110,7 miljard naar 116,2 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vijf procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per eind maart 2012. Deze is gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Zonder toepassing van deze correctie zou de dekkingsgraad afgerond op hetzelfde percentage uitkomen.​​

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind februari 2012 is 97%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gestegen van 110,7 miljard naar 115,8 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vier procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per februari 2012. Deze is gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Zonder toepassing van deze correctie zou de dekkingsgraad afgerond één procentpunt lager uitkomen.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2012 is 98%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2011.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met januari gestegen van 110,7 miljard naar 114,6 miljard. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Hierdoor stijgen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twee procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per januari 2012. Deze is gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Zonder toepassing van deze correctie zou de dekkingsgraad afgerond drie procentpunt lager uitkomen.​​