Dekkingsgraden 2013

​De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst.

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.   

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Dekkingsgraden 2013

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind december 2013 is 109%. Dit is acht procent hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met december gestegen van 129,6 miljard naar 137,3 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast zijn in de dekkingsgraad eind december de actuariële grondslagen geactualiseerd. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Verder daalt de dekkingsgraad één procentpunt vanwege de indexering per 1-1-2014.

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind november 2013 is 109%. Dit is acht procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is dit jaar tot en met november gestegen van 129,6 miljard naar 137,2 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vier procentpunt.​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind oktober 2013 is 109%. Dit is acht procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is dit jaar tot en met oktober gestegen van 129,6 miljard naar 136,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vijf procentpunt. ​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind september 2013 is 107%. Dit is zes procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is dit jaar tot en met september gestegen van 129,6 miljard naar 134,1 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vier procentpunt. ​​

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind augustus 2013 is 104%. Dit is drie procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is dit jaar tot en met augustus gestegen van 129,6 miljard naar 131,8 miljard. Door het beleggingsrendement is de dekkingsgraad gelijk gebleven. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met drie procentpunt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juli 2013 is 103%. Dit is twee procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juli gestegen van 129,6 miljard naar 133,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft afgerond echter geen effect op de dekkingsgraad.​​​​

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind mei 2013 is 102%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met mei gestegen van 129,6 miljard naar 134,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twee procentpunt.​​​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind april 2013 is 106%. Dit is vijf procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met april gestegen van 129,6 miljard naar 136,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vijf procentpunt. Daarnaast is de rente licht gestegen. Dit heeft afgerond echter geen effect op de dekkingsgraad.​​​​

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van maart 2016 is 88,9%.

Dit is afgerond zes procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met maart gestegen van 163,6 miljard naar 171,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met tien procentpunt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind februari 2013 is 103%. Dit is twee procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gestegen van 129,6 miljard naar 131,4 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Hierdoor dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met één procentpunt.​​​​​​

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2013 is 101%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2013 is 101%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2012.​​​