Dekkingsgraden 2014

​De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst.

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.   

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Dekkingsgraden 2014

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind december 2014 is 102%. Dit is zeven procentpunt lager dan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met december gestegen van 137,3 miljard naar 161,7 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met zeventien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vierentwintig procentpunt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind november 2014 is 105%. Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2013. 

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met november gestegen van 137,3 miljard naar 160,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met zestien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twintig procentpunt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind oktober 2014 is 105%. Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met oktober gestegen van 137,3 miljard naar 158,4 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vijftien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met negentien procentpunt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind september 2014 is 105%. Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met september gestegen van 137,3 miljard naar 156,3 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met dertien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met zeventien procentpunt.

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind augustus 2014 is 109%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met augustus gestegen van 137,3 miljard naar 158,5 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vijftien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vijftien procentpunt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juli 2014 is 108%. Dit is één procentpunt lager dan de stand van eind december 2013. 

Toelichting 

De waarde van de beleggingen is tot en met juli gestegen van 137,3 miljard naar 152,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met elf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twaalf procentpunt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juni 2014 is 110%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2013. 

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juni gestegen van 137,3 miljard naar 151,5 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met tien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met negen procentpunt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind mei 2014 is 110%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2013.

Toelichting
De waarde van de beleggingen is tot en met mei gestegen van 137,3 miljard naar 148,7 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met acht procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met zeven procentpunt.

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind april 2014 is 109%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2013.

Toelichting
De waarde van de beleggingen is tot en met april gestegen van 137,3 miljard naar 144,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vijf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vijf procentpunt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind maart 2014 is 109%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2013.

Toelichting
De waarde van de beleggingen is tot en met maart gestegen van 137,3 miljard naar 142,8 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met drie procentpunt.

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind februari 2014 is 110%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gestegen van 137,3 miljard naar 140,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met één procentpunt.

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2014 is 109%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met januari gestegen van 137,3 miljard naar 138,2 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met één procentpunt.