Dekkingsgraden 2015

​De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst.

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.   

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Dekkingsgraden 2015

​Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. 

De actuele dekkingsgraad van december 2015 is 95%. 

Dit is zeven procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met december gestegen van 161,7 miljard naar 163,6 miljard. Het beleggingsrendement heeft afgerond geen effect op de actuele dekkingsgraad. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met zeven procentpunt.

​Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van november 2015 is 96%. 

Dit is zes procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met november gestegen van 161,7 miljard naar 168,2 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met negen procentpunt. 

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van oktober 2015 is 96%. 

Dit is zes procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met oktober gestegen van 161,7 miljard naar 167,5 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met negen procentpunt. 

​Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van september 2015 is 94%. 

Dit is acht procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met september gedaald van 161,7 miljard naar 161,4 miljard. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met zeven procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van augustus 2015 is 96%.

Dit is zes procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met augustus gestegen van 161,7 miljard naar 161,9 miljard. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met vijf procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van juli 2015 is 98%.

Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met juli gestegen van 161,7 miljard naar 168,3 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met zeven procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van juni 2015 is 103%.

Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met juni gestegen van 161,7 miljard naar 166,2 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met één procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van mei 2015 is 100%.

Dit is twee procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met mei gestegen van 161,7 miljard naar 173,0 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met zes procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met acht procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van april 2015 is 97%. 

Dit is vijf procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met april gestegen van 161,7 miljard naar 175,7 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met acht procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met dertien procentpunt. 

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van maart 2015 is 95%.

De waarde van de beleggingen is tot en met maart gestegen van 161,7 miljard naar 177,7 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met negen procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met zestien procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gestegen van 161,7 miljard naar 171,4 miljard. Daarnaast is de rente gedaald.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2015 is 107%. Deze is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2015 is 96%. Dit is zes procentpunt lager dan de stand van eind december 2014.

Toelichting dekkingsgraad

De waarde van de beleggingen is tot en met januari gestegen van 161,7 miljard naar 167,0 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met negen procentpunt.