Dekkingsgraden 2016

​De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst.

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.  

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het 4e kwartaal van 2016 gedaald van 90,8% naar 90,1% en de actuele dekkingsgraad is gestegen van 89,2% naar 95,3%.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van november 2016 is 92,8%.

Dit is afgerond 2 procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met november gestegen van 163,6 miljard naar 180,6 miljard.

Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 9 procentpunt.

Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 10 procentpunt. Verder zijn de actuariële grondslagen geactualiseerd. Hierdoor daalt de dekkingsgraad met één procentpunt. Dit effect is voornamelijk het gevolg van een nieuwe inschatting van de toekomstige sterftekansen.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. 

De actuele dekkingsgraad van oktober 2016 is 91,2%

Dit is afgerond vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met oktober gestegen van 163,6 miljard naar 181,5 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met negen procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met dertien procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van september 2016 is 89,2%

Dit is afgerond zes procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met september gestegen van 163,6 miljard naar 185,0 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met elf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met zeventien procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van augustus 2016 is 88,9%.

Dit is afgerond zes procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met augustus gestegen van 163,6 miljard naar 184,0 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met elf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met zeventien procentpunt.

​Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.  

De actuele dekkingsgraad van juli 2016 is 88,4%

Dit is afgerond zeven procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met juli gestegen van 163,6 miljard naar 183,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met elf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met achttien procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van juni 2016 is 89,0%.

Dit is afgerond zes procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met juni gestegen van 163,6 miljard naar 179,4 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met acht procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met veertien procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

​De actuele dekkingsgraad van mei 2016 is 90,7%.

Dit is afgerond vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met mei gestegen van 163,6 miljard naar 174,5 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met zes procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met tien procentpunt.

​Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van april 2016 is 91,1%.

Dit is afgerond vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met april gestegen van 163,6 miljard naar 170,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met zeven procentpunt.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van maart 2016 is 88,9%.

Dit is afgerond zes procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met maart gestegen van 163,6 miljard naar 171,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met tien procentpunt.

De beleidsdekkingsgraad van februari 2016 is 96% 

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van februari 2016 is 87%.

Dit is acht procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met februari gestegen van 163,6 miljard naar 167,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met tien procentpunt.

​De beleidsdekkingsgraad van januari 2016 is 97%.

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van januari 2016 is 90%.

Dit is vijf procentpunt lager dan de stand van eind december 2015. De waarde van de beleggingen is in 2016 tot en met januari gestegen van 163,6 miljard naar 165,0 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met zes procentpunt.