Dekkingsgraden 2024

​De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst.

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.   

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.

Dekkingsgraden 2024

De beleidsdekkingsgraad van maart 2024 is 111,2%.
Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van maart 2024 is 107,5%.
Dit is 1,2 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2023.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,8 procentpunt. Daarnaast is de rente gelijk gebleven, terwijl er een lichte daling werd verwacht, waardoor de actuele dekkingsgraad met 0,3 procentpunt is gestegen. Door het tijdsverschil tussen eind 2023 en eind maart 2024 wordt er rente toegevoegd aan de voorziening pensioenverplichtingen. Vanwege de positieve eenjaarsrente per eind 2023 heeft dit een dalend effect op de dekkingsgraad van afgerond 0,9 procentpunt.

De beleidsdekkingsgraad van februari 2024 is 111,4%.
Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van februari 2024 is 108,0%.
Dit is 1,7 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2023.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,1 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Hierdoor is de actuele dekkingsgraad met 2,4 procentpunt gestegen. Door het tijdsverschil tussen eind 2023 en eind februari 2024 wordt er rente toegevoegd aan de voorziening pensioenverplichtingen. Vanwege de positieve eenjaarsrente per eind 2023 heeft dit een dalend effect op de dekkingsgraad van afgerond 0,6 procentpunt.

De beleidsdekkingsgraad van januari 2024 is 111,8%.
Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van januari 2024 is 106,9%.
Dit is 0,6 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2023.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,3 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 1,2 procentpunt gestegen.