Voor een betere wereld

De premie die u en uw werkgever betalen, beleggen wij voor een goed pensioen voor later. Maar er is meer nodig dan geld alleen om prettig te leven als u met pensioen bent. U wilt kunnen genieten in een leefbare wereld. Met onze beleggingen willen wij daar een positieve bijdrage aan leveren.

Bewust beleggen

We kiezen bewust voor beleggingen die een oplossing bieden. Of die een positieve bijdrage leveren aan het milieu of de maatschappij. De Verenigde Naties hebben 17 duurzame doelen opgesteld. Deze doelen worden wereldwijd gebruikt voor de aanpak van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals betere gezondheidszorg en het bestrijden van armoede. Daaruit hebben we 7 duurzame ontwikkelingsdoelen gekozen die goed bij PFZW passen. Op deze thema’s focussen we ons met onze beleggingen. 

Daarnaast verkleinen we de negatieve effecten van onze beleggingen. Bijvoorbeeld door te beleggen in schonere bedrijven. Zo leveren we een bijdrage aan een duurzame samenleving in 2030.

Father wearing gray shirt and shorts and son in checkered shirt and pants planting tree under sun.

Bijdragen aan de energietransitie

Ook wij maken ons zorgen over de klimaatverandering. Fossiele brandstoffen veroorzaken veel schade aan het milieu en raken uiteindelijk op. Daarom is het belangrijk dat er meer duurzame energie komt. Ons beleggingsbeleid is hierop gericht. Ons doel is dat de beleggingen in onze portefeuille in 2050 klimaatneutraal zijn: onze beleggingen stoten dan per saldo geen broeikasgas meer uit. Daarom hebben we een klimaatplan opgesteld. Hierin staat wat we de komende jaren gaan doen om de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden.

In gesprek met bedrijven

We gebruiken onze invloed als belegger door met bedrijven het gesprek aan te gaan over milieu en maatschappij. Vinden wij dat bedrijven niet voldoende rekening houden met milieu en maatschappij, dan spreken wij ze daarop aan. Zo willen wij zorgen voor meer aandacht voor duurzaamheid binnen de bedrijven. En voor verbeteringen, zoals minder CO2-uitstoot.

Samen meer resultaat

Als grote belegger steunen we initiatieven en organisaties die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij. Door samen te werken kunnen we nog meer bereiken.

“Een goed pensioen is niets waard in een wereld die niet leefbaar is”

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW