Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Dementie raakt steeds meer mensen. Niet alleen mensen met dementie maar ook 800.000 mantelzorgers die voor iemand zorgen met dementie.  Via Amvest belegt PFZW in vastgoed van duurzame zorgwoningen voor onder andere mensen met dementie. Zoals het Gastenhuis, dat een liefdevol thuis biedt aan mensen met dementie en recht op 24-uurs zorg. Waar ze een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Met de ondersteuning en zorg die nodig is.

In de onderstaande video legt Esther, mantelzorger van haar moeder, uit hoe haar moeder bij het Gastenhuis zoveel mogelijk eigen regie kan houden.