We werken samen

Als grote belegger steunen we initiatieven en organisaties die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij.

PFZW is deelnemer van Eumedion, een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Eumedion zet zich in voor een goed en eerlijk bestuur (corporate governance) en duurzaamheid.

Het duurzaam beleggingsbeleid van PFZW is afgeleid van de richtlijnen van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UNPRI). Het UNPRI-netwerk is een internationale groep van beleggers die zich inzet ter bevordering van de integratie van ESG in het beleggingsproces. PFZW is ondertekenaar van de zes principes die zijn opgesteld om verantwoord beleggen wereldwijd te stimuleren. 

PFZW ondertekende in 2018 het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-convenant (IMVB). Doel van het convenant is om verantwoord te beleggen, samen invloed uit te oefenen op bedrijven en daarmee misstanden te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het schenden van mensenrechten, misstanden in de bedrijfsvoering of het schaden van het milieu.

Het IMVB-convenant is ondertekend door meer dan 70 pensioenfondsen die samen bijna 90% van het belegd vermogen in Nederland vertegenwoordigen. Zij ondertekenden dit convenant met de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection, Natuur & Milieu en de vakbonden FNV, CNV en VCP en de betrokken ministers. 

PFZW is lid van VBDO, de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. VBDO stimuleert verantwoord beleggen en het vastleggen van duurzaamheid bij ondernemingen.