We verkleinen negatieve effecten

Naast het vergroten van onze positieve bijdrage, willen we de negatieve effecten van onze beleggingen verkleinen. Beleggingen kunnen namelijk negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu. Zo kan een belegging bijdragen aan de uitstoot van CO2, of aan ontbossing. Zulke negatieve gevolgen willen we zo veel mogelijk voorkomen.

CO₂-uitstoot verminderen

Het broeikasgas CO2 speelt een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde. We zorgen allemaal voor CO2-uitstoot; door te eten, door te reizen en te wonen. Hetzelfde geldt voor de bedrijven en projecten waarin wij beleggen. Via onze beleggingen willen we de negatieve effecten op het klimaat zo klein mogelijk maken en de positieve bijdragen zo groot als mogelijk. Het einddoel is een klimaatneutrale portefeuille.

We doen dit door:

  • Te beleggen in schonere bedrijven
  • We verkopen aandelen van de meest vervuilende bedrijven in de meest vervuilende sectoren, zoals energiebedrijven en olieproducenten. We eisen van deze bedrijven dat ze zich houden aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Lees hier meer over hoe PFZW bijdraagt aan de energietransitie.
  • We gaan in gesprek met bedrijven en proberen hen te overtuigen minder CO₂ uit te stoten. 
    Lees hier meer over de gesprekken die we voeren met bedrijven.
  • We gebruiken onze invloed als aandeelhouder om zo bedrijven sneller over te laten gaan op duurzame energie.

 

We stellen minimumeisen

Een groot deel van onze beleggingen beleggen we in de wereldwijde index. Een deel van de bedrijven filteren we uit de index. Daar beleggen we dus niet in. Dat geldt behalve voor steenkool, teerzandolie, tabak, bont, gokken en controversiële wapens ook voor de grootste CO₂-vervuilers.

We gebruiken nog een filter om ondernemingen te identificeren en te beoordelen op hun negatieve effecten op mens en milieu. De richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (de OESO) is hiervoor onze maatstaf. De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 48 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven hoe om te gaan met kwesties zoals mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Alle beleggingen worden getoetst aan de hand van OECD-richtlijnen. De meest ernstige schenders verwijderen we uit portefeuille. Bij minder ernstige incidenten gaan we in gesprek.