We dragen bij aan de energietransitie

De zorgen over klimaatverandering zijn ook bij ons groot. Via onze beleggingen willen we de negatieve effecten op het klimaat zo klein mogelijk maken en de positieve effecten zo groot als mogelijk. Het einddoel is een klimaatneutrale portefeuille. Concreet betekent dit dat onze beleggingen per saldo geen broeikasgasemissies meer hebben in 2050.

PFZW wil deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Nu, maar ook in de verre toekomst. Ons beleggingsbeleid en ons klimaatplan zijn hierop gericht. 

Waarom een klimaatplan?

Om te komen tot klimaatneutrale beleggingen in 2050 heeft PFZW een klimaatplan opgesteld. Hierin staan de strategieën en acties die PFZW gaat uitvoeren bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden. 

De middellangetermijndoelen van PFZW:

  • 50% absolute reductie van de CO2 uitstoot van aandelen, bedrijfsobligaties en vastgoed in 2030 ten opzichte van 2019.
  • De vastgoed- en infrastructuurbeleggingen voldoen uiterlijk in 2030 aan het Klimaatakkoord van Parijs. Voor private equity is het streven dit vóór 2040 te halen.
  • In 2030 sluit minimaal 15% van de totale beleggingen aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN gericht op klimaat.

Wat is energietransitie en waarom is het nodig?

Dit is de verandering van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld olie, aardgas en steenkolen. Duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Het is belangrijk dat er meer duurzame energie op de markt komt omdat fossiele brandstoffen veel schade aan het milieu veroorzaken en uiteindelijk opraken. 

Beleggingen van PFZW in de olie- en gassector?

PFZW belegt alleen nog in beursgenoteerde olie- en gasbedrijven die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Omdat veel van deze bedrijven de afgelopen twee jaar geen of onvoldoende stappen hebben gezet in de overgang naar hernieuwbare energie heeft PFZW aandelen en obligaties van bedrijven als Shell, BP en TotalEnergies verkocht. In totaal zijn de belangen van 310 bedrijven verkocht met een totale waarde van EUR 2,8 miljard euro.  

Dit betekent dat PFZW in slechts zeven beursgenoteerde olie- en gasbedrijven blijft beleggen. Deze zeven bedrijven (Cosan S.A., Galp Energia, Granuul Invest, Neste Oyj, OMV A.G., Raízen S.A. en Worley Limited) zijn voorlopers in de energiesector. En zetten overtuigend in op de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonne-energie en biobrandstoffen. De beleggingen in deze bedrijven dragen bij aan ons doel om meer te beleggen in bedrijven die een positieve rol spelen in de wereldwijde energietransitie.