We investeren in duurzame energie

De opwarming van de aarde neemt toe en de gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds meer zien. Ook wij maken ons daar zorgen over. PFZW wil een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Nu, maar ook in de toekomst. We willen de negatieve effecten van onze beleggingen op het klimaat zo klein mogelijk maken en de positieve effecten zo groot mogelijk.

We streven naar beleggingen die bijdragen aan een wereld met  netto nul CO2-uitstoot in 2050. Zo hebben we afgelopen jaar de absolute CO2-uitstoot van onze aandelenportefeuille, ten opzichte van 2019, weten te verminderen met 43%. En dragen we bij aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden. We sluiten hierbij aan bij doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Ons klimaatplan

In ons klimaatplan delen we de doelen die we per beleggingscategorie hebben gesteld. Beleggingscategorieën zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties, vastgoed en infrastructuur. 

Wat is energietransitie en waarom is het nodig?

Dit is de verandering van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld olie, aardgas en steenkolen. Duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Het is belangrijk dat er meer duurzame energie op de markt komt omdat fossiele brandstoffen veel schade aan het milieu veroorzaken en uiteindelijk opraken. 

Beleggingen van PFZW in de olie- en gassector?

PFZW belegt alleen nog in beursgenoteerde olie- en gasbedrijven die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Omdat veel van deze bedrijven de afgelopen twee jaar geen of onvoldoende stappen hebben gezet in de overgang naar hernieuwbare energie heeft PFZW aandelen en obligaties van bedrijven als Shell, BP en TotalEnergies verkocht. In totaal zijn de belangen van 310 bedrijven verkocht met een totale waarde van EUR 2,8 miljard euro.  

Dit betekent dat PFZW in slechts zeven beursgenoteerde olie- en gasbedrijven blijft beleggen. Deze zeven bedrijven (Cosan S.A., Galp Energia, Granuul Invest, Neste Oyj, OMV A.G., Raízen S.A. en Worley Limited) zijn voorlopers in de energiesector. En zetten overtuigend in op de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonne-energie en biobrandstoffen. De beleggingen in deze bedrijven dragen bij aan ons doel om meer te beleggen in bedrijven die een positieve rol spelen in de wereldwijde energietransitie.