Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen

In de periode van 2022 tot 2024 hebben we een engagementprogramma richting beursgenoteerde olie- en gasbedrijven opgezet en uitgevoerd. Het programma bestond uit een intensieve dialoog met 12 beursgenoteerde olie- en gasbedrijven en de verkoop van achterblijvers. In deze periode communiceerden we vooraf wat onze verwachtingen waren van beursgenoteerde olie- en gasondernemingen. Dit deden we met duidelijke doelen en mijlpalen, in combinatie met strakke deadlines en consequenties voor het niet (op tijd) bereiken van vooruitgang. 

Tijdlijn

De tijdlijn hieronder laat de belangrijkste stappen en mijlpalen zien van dit in februari 2024 afgeronde programma.

Brief naar olie- en gasbedrijven met verzoek om informatie te delen over CO2-reductiedoelstellingen Tegenstemmen bij herverkiezing bestuurders van achterblijvers in fossiele sector bij aandeelhoudersvergaderingen Start verkoop van olie- en gasbedrijven zonder CO2-reductiedoelstellingen Informatie ophalen bij fossiele bedrijven over hun inzet om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs Start verkoop van olie- en gasbedrijven zonder uitgesproken commitment aan het Klimaatakkoord van Parijs Tegenstemmen bij herverkiezing bestuurders van achterblijvers in fossiele sector bij aandeelhoudersvergaderingen Verificatie en beoordelingen van de strategieën en plannen van de overgebleven olie- en gasbedrijven om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs Actieve dialoog met olie- en gasbedrijven die zich hebben gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs Einde engagementprogramma Opmaken resultaten Bekendmaking resultaten; verkoop belangen van 310 bedrijven met een totale waarde van EUR 2.8 miljard euro.
Infographic_klimaatneutraal_opzet v08