Intensieve dialoog

In de periode van 2022 tot 2024 voerde PFZW een intensieve dialoog met 12 beursgenoteerde olie- en gasbedrijven, waarin we ongeveer 1,2 miljard euro hadden belegd (d.d. maart 2023). Het doel was om druk uit te oefenen op deze bedrijven teneinde hun bedrijfsvoering om te vormen van fossiele naar hernieuwbare energie en zo in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs. PFZW heeft deze ondernemingen laten weten dat hun bedrijfsvoering eind 2023 meetbaar moet bijdragen aan het doel van het Klimaatakkoord van Parijs.

De gesprekken hebben ook inzicht gegeven in de uitdagingen die bedrijven hebben, om hun bedrijfsmodellen af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs. De grootste uitdaging is de aanhoudend hoge vraag naar olie en gas op dit moment. Dit is een dringende kwestie en er is een belangrijke rol voor regeringen wereldwijd om met beleid het verbruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen. De focus van ons engagement was daarom om bedrijven aan te moedigen om het aanbod meer duurzame alternatieve brandstoffen te vergroten. Dat helpt om mondiaal de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen.

Hoe werkte engagement met de fossiele sector?

Ons doel was om olie- en gasbedrijven aan te moedigen hun bedrijfsvoering om te vormen, zodat hun bedrijfsvoering in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs. Daarom waren er regelmatig gesprekken met deze bedrijven. We hebben precies vastgelegd wat onze deadlines waren en wat we van deze bedrijven verwachten. Zo hebben we CEO's van olie- en gasbedrijven in maart 2022 een brief gestuurd waarin we onze eisen en verwachtingen hebben uiteengezet. Vervolgens hebben we bijeenkomsten georganiseerd met Investor Relations van deze bedrijven, om ons standpunt in detail uit te leggen.

Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met de duurzaamheidsexperts van de olie- en gasbedrijven om te horen welk beleid zij voeren om te werken aan CO2-reductie en uiteindelijk CO2-neutraliteit. Dit omdat PFZW actief aandeelhouderschap ziet als een proces van samen leren en samenwerken, het is geen eenrichtingsverkeer. In augustus 2022 bezochten we bijvoorbeeld de Pernis-raffinaderij van Shell, waardoor we beter begrepen hoe deze deel uitmaakt van het energietransitieplan van Shell.

Ook zijn we in gesprek gegaan met het senior management van olie- en gasbedrijven om duidelijk te maken dat we alleen investeren als bedrijven duidelijke en controleerbare stappen zetten om hun CO2-voetafdruk te verminderen.  

Daarnaast stemmen we als aandeelhouders op jaarlijkse algemene vergaderingen (AVA's) en leggen we publieke verklaringen af als veranderingen naar onze mening niet snel genoeg gaan. En spreken we met externe deskundigen, collega-beleggers, leden van het Climate Action 100+ initiatief en denktanks, zoals Global Climate Insights.