We focussen op thema's

Bent u benieuwd in welke duurzame bedrijven en organisaties wij investeren voor een betere wereld? Op deze pagina vindt u concrete voorbeelden van beleggingen die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn gekozen doordat wereldwijd organisaties en burgers hebben gestemd op thema's die zij belangrijk vinden.

Zeven duurzame ontwikkelingsdoelen

Wij dragen graag bij aan een leefbare wereld nu en later. Dit doen we door ons te richten op bedrijven en organisaties die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en maatschappij.

Aansluitend bij de voorkeuren van onze deelnemers richt ons beleggingsbeleid zich op twee gebieden: ‘Mens & Gezondheid’ en ‘Klimaat’. Aan deze aandachtsgebieden zijn zeven SDG’s te koppelen.

Onderverdeling focus SDG's over de twee thema's Mens & Gezondheid en Klimaat

Om de doelstellingen van deze SDG's te bereiken, beleggen we onder andere in: 

  • bedrijven die snel overstappen naar duurzame energie
  • bedrijven die zorgen voor voldoende en schoner water voor meer mensen
  • bedrijven die werken aan medische oplossingen tegen ziektes

In 2030 draagt 30% van onze beleggingen bij aan SDG's          

We beleggen daarom in bedrijven die meetbaar bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door te beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan milieu en maatschappij, willen we bijdragen aan een leefbare wereld.

Zo willen we dat in 2025 ten minste 20% van al onze beleggingen bijdraagt aan  SDG’s. Op 31 december 2023 bedroeg het percentage SDG beleggingen 19,9% van onze totale portefeuille. 

Investeren in Mens & Gezondheid en Klimaat

Als Nederlands pensioenfonds van de sector zorg en welzijn beleggen we graag in de zorg. Zoals onze belegging in Diabeter dat gespecialiseerd is in de behandeling van type 1 Diabetes en mody diabetes. Bij diabetes type 1 zet het eigen afweersysteem de cellen in de alvleesklier die insuline maken uit. 

In de video legt Roos uit hoe belangrijk de zorg van Diabeter voor haar is. En hoe dit de kwaliteit van haar leven verbetert.

Een mooi voorbeeld van een klimaatbelegging is het warmtebedrijf Ennatuurlijk. Met het geld dat wij in Ennatuurlijk beleggen, helpen we Ennatuurlijk om het duurzaamste warmtenet van Nederland aan te leggen. Inmiddels is Ennatuurlijk, in grootte het derde warmtebedrijf van het land. En levert het 100.000 huishoudens en duizenden bedrijven en organisaties betrouwbare en steeds duurzamere warmte.

Resultaten duurzaam beleggen in 2023

Onze resultaten over duurzaam beleggen in 2023 zijn opgenomen in het jaarverslag 2023 van PFZW. In onze aparte Klimaatrapportage en het Stewardship Verslag leest u meer over de resultaten op het vlak van klimaat en onze invloed als belegger.

Lees meer over onze resultaten