We focussen op thema's

Bent u benieuwd in welke duurzame bedrijven en organisaties PFZW investeert voor een betere wereld? Op deze pagina vindt u concrete voorbeelden van beleggingen die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De doelen zijn tot stand gekomen nadat wereldwijd organisaties en burgers konden stemmen op thema's die zij belangrijk vinden.

Zeven duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Door ons te richten op bedrijven en organisaties die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en maatschappij, willen we bijdragen aan een leefbare wereld.

Bij de keuze voor zeven SDG’s om op te focussen, is de wens van onze deelnemers nadrukkelijk meegewogen. Zij hadden een voorkeur voor de thema’s Klimaat en Mens & Gezondheid. 

Houd onze site in de gaten voor meer nieuws over onze duurzame ontwikkelingsdoelen.

In 2030 moet iedereen op aarde het hele jaar door genoeg veilige en voedzame voeding kunnen krijgen. Daarnaast moeten we zorgen dat de groeiende wereldbevolking ook in de toekomst gezonde voeding ter beschikking heeft, die duurzaam verbouwd wordt.

Een gezonde toekomst voor iedereen. Daar richt SDG 3 zich op. Want een gezond leven is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Door behandeling van lichamelijke ziektes en psychische problemen moet kindersterfte worden voorkomen. Daar hoort ook betere zorg voor moeder en kind bij, het terugbrengen van het aantal verkeersdoden en het voorkomen en behandelen van verslavingen.

De mens bestaat voor 65% uit water. Water is de bron van al het leven en daardoor onmisbaar. Dat toegang tot schoon drinkwater belangrijk is, spreekt voor zich. Ieder jaar sterven er nog zo’n 3 miljoen mensen door slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang tot schoon drinkwater.

> Meer informatie over SDG 6

Energie is onmisbaar in onze maatschappij. SDG 7 focust zich op verduurzaming, energie-efficiëntie en energiezekerheid, zodat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

De wereld verstedelijkt in rap tempo. Waar in 1950 nog zo'n 30% van de wereldbevolking in steden woonde, ligt dit percentage in 2030 op 60% - zo is de verwachting. Daarom zijn veerkrachtige, inclusieve, veilige en duurzame steden belangrijk.

De wereldbevolking groeit hard. In 1927 waren er ongeveer 2 miljard mensen. Dat zijn er nu al meer dan 8 miljard! Dat aantal loopt op naar 10 miljard mensen in 2050. De manier waarop we consumeren en produceren moet anders om de druk op de aarde te verminderen. 

Om de negatieve gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering te beperken is actie nodig: klimaatactie! SDG 13 richt zich dan ook op het stoppen van de klimaatverandering.