Duurzaamheidsrisico’s bij beleggingen

Duurzaamheidsrisico’s zijn van invloed op het rendementsprofiel van beleggingen (dus op de opbrengst van de beleggingen). PFZW verwacht dat deze invloed in de toekomst steeds groter wordt. Zulke risico’s kunnen de waarde van beleggingen beïnvloeden. Deze invloed is met name merkbaar op de lange termijn. 

PFZW heeft er daarom (via uitbesteding) in voorzien dat zijn vermogensbeheerder (PGGM) de zogenaamde ESG-risico’s en ESG-kansen integreert in haar beleggingsbeslissingen. Dat noemen we ‘ESG-integratie’. ESG staat hier voor environment (milieu), social (sociaal) en governance (goed bestuur).

ESG-integratie is dus het meewegen van het effect van ESG-factoren op het beleggingsrisico en -rendement. Daarnaast betekent het dat we op structurele en systematische wijze ESG-factoren betrekken in de bestaande beleggingsprocessen. Materiële ESG-factoren zijn factoren die een groot effect hebben op de onderliggende belegging doordat ze bijvoorbeeld risico vergroten, de omzet verbeteren of kosten besparen.

De ESG-integratie is in de organisatie van PGGM als vermogensbeheerder van PFZW belegd. Binnen PGGM zorgen beleggingsteams voor de daadwerkelijke beleggingen. Dat wil zeggen dat de beleggingsteams van PGGM – voor zover mogelijk – de verantwoordelijkheid over de ESG-integratie in de betreffende beleggingsportefeuille dragen. De beleggingsteams worden in de ESG-integratie ondersteund door het Responsible Investment-team (‘RI’), dat specialistische kennis heeft over verantwoord beleggen dus over de implementatie van ESG, datasystemen en best practices. In het proces van beleggen wordt gebruik gemaakt van bepaalde methodes en processen.

PGGM gebruikt één raamwerk voor alle beleggingen om te beoordelen welke ESG-risico’s van belang zijn bij een specifieke belegging. Dit raamwerk is gestoeld op de Materiality Map van de Sustainable Accounting Standards Board (SASB). 

Het proces voor ESG-due diligence wisselt per type belegging. Voor beleggingen op private markten, vindt ESG-due diligence plaats in de fase van het beleggingsvoorstel. Deze wordt uitgevoerd door de afdeling Risk Analysis, op basis van de SASB -methodologie en (sector)data van MSCI. In de beheerfase van de portefeuille bestaat de ESG-integratie uit het monitoren van de ESG-aspecten van de belegging.

Voor actieve beleggingsmandaten op publieke markten (d.w.z. met beleggingen via handelsplatformen) wordt door de beleggingsteams bepaald hoe ESG-integratie plaatsvindt. Voor de passief ingevulde mandaten voor publieke markten wordt de ESG-integratie door de afdeling Responsible Investments ingericht, op basis van screening van de beleggingen op materiële ESG-risico’s en in overleg met de afdeling External Management.

Meer informatie over de wijze waarop PFZW omgaat met duurzaamheidsrisico’s en hoe PFZW invulling geeft aan ESG-integratie kunt u lezen op de pagina We beleggen in. Hier vindt u tevens een actueel overzicht van alle beleggingen van PFZW.