Overzicht private equity

Private equity is het vermogen dat investeerders voor ons beleggen in bedrijven die niet op de beurs genoteerd zijn. Investeringen in deze lijst met een beperktere beschrijving zijn beleggingen die gedaan zijn door de manager AlpInvest. Contractueel is bepaald dat voor deze beleggingen minder informatie gepubliceerd mag worden. U ziet hier de beleggingen per 31 december 2023.

Uitsluitingslijsten