Veelgestelde vragen over de nieuwe regels voor pensioen

Onderstaand vindt u een overzicht van antwoorden op veel voorkomende vragen per onderwerp.

Mijn administratie

De aanlevering van de pensioenaangifte verandert niet. Dit blijft net zo eenvoudig als nu. Met de uniforme pensioenaangifte (UPA) levert u uiterlijk de laatste dag van elke maand uw pensioengegevens aan over de vorige maand. U doet pensioenaangifte via uw salarispakket. Uw organisatiegegevens kunt u inzien en beheren in MijnOrganisatie. Dat verandert ook niet.

De inhoud van de pensioenaangifte verandert wel. De nieuwe pensioenregeling krijgt andere kenmerken en er komen nieuwe regels om de premie te berekenen. Wellicht dat we straks andere pensioengegevens aan u gaan vragen. Hier informeren we u dan vooraf over. Hoe dat eruit gaat zien, weten we nu nog niet precies. U hoeft daar niets extra's voor te doen, want dit wordt dan aangepast in uw salarispakket. Wij gaan hierover tijdig in gesprek met de softwareontwikkelaars van de salarispakketten, zodat uw pensioenaangifte ook na 1 januari 2026 soepel en probleemloos blijft verlopen.

De nieuwe pensioenregeling krijgt andere kenmerken en er komen nieuwe regels om de premie te berekenen. Deze rekenregels worden de komende maanden vastgelegd tussen PFZW en de vakbonden en werkgeversorganisaties. Zodra er meer bekend is, informeren wij u hierover.

PFZW streeft naar zo laag mogelijke kosten gegeven de regeling die moet worden uitgevoerd. Op dit moment kunnen we nog geen concrete uitspraken doen over het effect van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. De nieuwe pensioenregeling krijgt andere kenmerken en er komen nieuwe regels om de premie te berekenen. Deze rekenregels worden de komende maanden vastgelegd tussen PFZW en de vakbonden en werkgeversorganisaties. Zodra er meer bekend is, informeren wij u hierover. 

Onze inzet is dat verdere digitalisering en het realiseren van schaalvoordelen ervoor zorgen dat de uitvoeringskosten in de toekomst omlaag gaan.

Mijn HR-afdeling

In de Wet toekomst pensioenen staat niets over de zorgplicht van de werkgever. Wel staat er dat 'de pensioenuitvoerder (lees: PFZW) informatie deelt met de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde die aanzet tot relevante actie'. Als goede werkgever informeert u uw medewerkers ook bij belangrijke gebeurtenissen en herinnert u hen aan de mogelijke gevolgen voor het pensioen. Bijvoorbeeld als uw medewerker gaat samenwonen, moet hij of zij de partner aanmelden bij PFZW. De partner en eventuele kinderen van uw medewerker zijn dan verzekerd van een maandelijkse uitkering van PFZW als uw medewerker overlijdt. Ook houdt goed werkgeverschap in dat u uw medewerkers kunt informeren als zij met pensioenvragen bij u komen.

Daarnaast staat in de wet vermeld dat 'de pensioenuitvoerder op een adequate manier wijst op het maken van keuzes binnen de pensioenovereenkomst'. En zorgt voor de inrichting van de keuzeomgeving zodat uw medewerkers in staat zijn een passende keuze te maken. PFZW zorgt ervoor dat de informatie in MijnPFZW zo is opgesteld dat uw medewerkers gemakkelijk de juiste keuze kunnen maken. Daarvoor is het wel belangrijk dat u als werkgever alle informatie en wijzigingen, zoals bijvoorbeeld salarisverhogingen, tijdig aan ons doorgeeft.

De komende periode komen uw medewerkers wellicht vaker naar u toe met vragen over de nieuwe pensioenregeling. Daarop kunt u zich voorbereiden. Dan is het goed als u bijvoorbeeld kennis heeft genomen van het vereenvoudigde transitieplan voor mensen die pensioen opbouwen. Verder is het goed om te weten dat de pensioenkeuzes die medewerkers in de huidige regeling hebben, straks ook weer gewoon mogelijk zijn. PFZW stelt tools ter beschikking waarmee uw medewerkers zelf keuzes kunnen maken die zo goed mogelijk aansluiten bij hun financiële situatie en wensen. Veel vragen die medewerkers stellen, hebben wij al beantwoord op onze website. Bekijk deze vragen eens.

De overgang naar de nieuwe pensioenregeling zou eigenlijk geen invloed moeten hebben op het besluit om eerder of later met pensioen te gaan. Andere factoren zijn daarbij van groter belang zoals de gezondheid en het welzijn van uw medewerker en welk pensioenbedrag uw medewerker maandelijks nodig heeft om fijn te kunnen leven. 

Kiest uw medewerker een pensioeningangsdatum in de huidige pensioenregeling? Dan wordt vanaf 1 januari 2026 de nieuwe pensioenregeling van kracht op het pensioen. PFZW heeft de ambitie om per 1 januari 2026 over te stappen op de nieuwe pensioenregeling. Iedereen die werkt, deels werkt of heeft gewerkt, bijna met pensioen is of al pensioen of een uitkering krijgt van PFZW gaat dan dus over naar de nieuwe pensioenregeling met de daarbij behorende uitgangspunten.

Medewerkers hebben in de huidige pensioenregeling en in de nieuwe pensioenregeling dezelfde keuzemogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld hun pensioen eerder of later laten ingaan dan de AOW-leeftijd. Zij kunnen ook kiezen voor eerst een hoger of lager pensioen of andersom. Of voor een deeltijdpensioen. En zij kunnen een partnerpensioen verzekeren. Zo zorgen we ervoor dat het pensioen past bij de situatie van uw medewerker.

Dat weten we nu nog niet precies. PFZW heeft de ambitie om per 1 januari 2026 over te stappen op de nieuwe pensioenregeling. Volgens de huidige planning informeert PFZW uw medewerkers in oktober 2025 persoonlijk over wat de overgang voor die individuele medewerker betekent. Nadat op 1 januari 2026 het omzetten heeft plaatsgevonden en de dekkingsgraad definitief is, kunnen we in maart 2026 de definitieve pensioenbedragen tonen. Het is nu nog niet bekend of we dit dan ook kunnen laten weten aan medewerkers die eind 2025 met pensioen gaan.

Medewerkers die vlak voor hun pensioen zitten, hebben in de huidige pensioenregeling en in de nieuwe pensioenregeling dezelfde keuzemogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld hun pensioen eerder of later laten ingaan dan de AOW-leeftijd. Zij kunnen ook kiezen voor eerst een hoger of lager pensioen of andersom. Of voor een deeltijdpensioen. En zij kunnen een partnerpensioen verzekeren.

Kiest een medewerker een pensioeningangsdatum in de huidige pensioenregeling? Dan wordt vanaf 1 januari 2026 de nieuwe pensioenregeling van kracht op het pensioen. PFZW heeft de ambitie om per 1 januari 2026 over te stappen op de nieuwe pensioenregeling. Iedereen die werkt, deels werkt of heeft gewerkt, bijna met pensioen is of al pensioen of een uitkering krijgt van PFZW gaat dan dus over naar de nieuwe pensioenregeling met de daarbij behorende uitgangspunten.

Dat zou kunnen. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben PFZW gevraagd om de mogelijkheid aan medewerkers te bieden om extra te kunnen bijsparen voor ouderdomspensioen. Naar verwachting wordt dit mogelijk vanaf 1 juli 2026.

Medewerkers informeren

Het informeren van uw medewerkers over de nieuwe regels voor pensioen is een belangrijk onderdeel van een soepele overgang op 1 januari 2026. PFZW is hier enkele jaren geleden al mee gestart. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van communicatiemiddelen die wij gebruiken om uw medewerkers doorlopend te informeren over de nieuwe regels voor pensioen:

 • Nieuwsbrieven: We sturen maandelijks nieuwsbrieven met updates en belangrijke informatie over de nieuwe regels voor pensioen. Uw medewerkers kunnen zich abonneren via MijnPFZW. Voor de nieuwsbrief voor werkgevers kunt u zich hier aanmelden.

 • Webinars: Digitale middelen bieden flexibiliteit en bereiken een breed publiek. In 2023 organiseerden we twee webinars waarbij we antwoord gaven op veelgestelde vragen over de nieuwe regels voor pensioen. In de loop van 2024 doen we dit opnieuw. U kunt de webinars hier terugkijken.

 • Website: Op onze website vindt u hier een aparte pagina met alle informatie, animaties en veelgestelde vragen over de nieuwe regels voor pensioen. Voor u én uw medewerkers. 

 • Veelgestelde vragen: We hebben lijsten met veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe pensioenregels. Dit helpt uw medewerkers om snel antwoorden te vinden op hun vragen. U vindt hier de veelgestelde vragen.

 • Teksten, beelden en video's: Wij stellen een toolkit met verschillende teksten, beelden en video's beschikbaar die u zelf kunt gebruiken voor uw eigen magazine, intranet of nieuwsbrief. Zo kunt u samen met PFZW ingewikkelde informatie op een eenvoudige begrijpelijke manier presenteren. Onze toolkit breiden we doorlopend uit.

 • Informatiebijeenkomsten: We organiseren informatieve bijeenkomsten waar u en uw medewerkers uitleg krijgen over de nieuwe regels voor pensioen. In 2023 organiseerden we een bijeenkomst voor werkgevers. In de loop van 2024 doen we dit opnieuw en organiseren we ook bijeenkomsten voor uw oudere medewerkers. U leest hier over de bijeenkomst voor werkgevers tot 150 medewerkers.

 • MijnPFZW: Op MijnPFZW kunnen uw medewerkers hun persoonlijke pensioeninformatie inzien. In 2025 ontvangen uw medewerkers een eerste voorbeeldberekening en later een inschatting van hun verwachte pensioen per 1 januari 2026. Na de overgang maakt PFZW alle berekeningen definitief. Uw medewerkers kunnen dan de definitieve berekeningen voor hun pensioen inzien via MijnPFZW. 

 • Communicatiecampagnes: We haken aan bij gerichte communicatiecampagnes over de nieuwe pensioenregels van bijvoorbeeld de overheid of de Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van alle Nederlandse pensioenfondsen. Daarbij maken we gebruik van onze eigen communicatiekanalen, zoals e-mail, website en sociale media.

 • Feedbackmogelijkheden: We bieden uw medewerkers de mogelijkheid om feedback te geven of vragen te stellen. We vinden het belangrijk om open te staan voor de zorgen en vragen van uw medewerkers. 

Er zijn drie mijlpalen in onze persoonlijke communicatie met uw medewerkers: 

 • Rond juni 2025 sturen we uw medewerkers een voorbeeldberekening om een indruk te geven van wat de nieuwe pensioenregeling betekent voor een voorbeeldpersoon die past bij hun situatie. 
 • In oktober 2025 ontvangen uw medewerkers een prognose van hun persoonlijke situatie. 
 • In maart 2026 ontvangt iedereen een definitieve berekening van zijn of haar persoonlijke situatie.  

Ook nu al communiceren we volop, om iedereen voor te bereiden op wat er gaat veranderen en omdat we alles wat we al weten alvast delen. Zo geven we zoveel mogelijk duidelijkheid. Het helpt als u zelf ook al over de nieuwe pensioenregeling communiceert met uw medewerkers. Veel medewerkers verwachten dat ook van u. 

PFZW ontzorgt u als werkgever en helpt u met de juiste informatie op het juiste moment. Bekijk ons stappenplan en toolkit ‘Samen communiceren’ met kant-en-klare teksten en beelden die u eenvoudig voor uw eigen organisatie kunt inzetten. Wij geven u regelmatig suggesties en ondersteunen bij het informeren van uw medewerkers. Het stappenplan kan stap voor stap worden gevolgd zoals aangegeven, maar het is ook mogelijk om alle stappen flexibel toe te passen op momenten die passen bij uw situatie en wensen. Zo kunt u uw medewerkers over een langere periode meenemen naar de nieuwe regels voor pensioen en pensioen relevant maken voor uw medewerkers.  

Medewerkers in de sector zorg en welzijn hebben de afgelopen tijd al veel vragen gesteld over de nieuwe regels voor pensioen. Bekijk ons overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Dat is inderdaad nog niet zo eenvoudig en een van de punten waar PFZW veel aandacht aan schenkt. De werknemers in onze sector hebben lang niet altijd belangstelling voor en kennis over pensioen. Daarnaast is nog niet alles zeker over de nieuwe pensioenregeling en het omzetten. Wat we al weten, is te vinden op onze website en in onze nieuwsbrieven. Sinds 2023 communiceert PFZW vooral in het algemeen over de nieuwe regels voor pensioen en probeert uw medewerkers aan te zetten tot actie. Richting de beoogde ingangsdatum van de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026 wordt de communicatie persoonlijker. In de loop van 2025 informeren we uw medewerkers over hun persoonlijke situatie. In juni 2025 maken we voorbeeldberekeningen bekend. In oktober 2025 ontvangen uw medewerkers een voorlopige berekening van hun persoonlijke pensioenvermogen. Nadat op 1 januari 2026 het omzetten heeft plaatsgevonden en de dekkingsgraad definitief is, kunnen we in maart 2026  de definitieve pensioenbedragen tonen.

In de komende jaren gaat PFZW deelnemers actief begeleiden en meenemen op weg naar de nieuwe pensioenregeling. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inzicht in hun persoonlijke situatie. Volgens de huidige planning ontvangen uw medewerkers in oktober 2025 een voorlopige berekening van hun persoonlijke pensioenvermogen. Ook andere bedragen zijn dan inzichtelijk, zoals de hoogte van het nabestaandenpensioen, eventuele compensatie en het verwachte pensioeninkomen na pensionering. PFZW maakt in juni 2025 al wel voorbeeldberekeningen bekend. Nadat op 1 januari 2026 het omzetten heeft plaatsgevonden en de dekkingsgraad definitief is, kunnen we in maart 2026 de definitieve pensioenbedragen tonen. 

PFZW heeft meerdere webpagina's met informatie over de nieuwe regels voor pensioen voor uw medewerkers. Hier is onder andere een lijst met veelgestelde vragen en een tijdlijn te vinden. U vindt daar ook een pagina met meer specifieke informatie over de nieuwe regels voor pensioen voor u als werkgever. Er is daar onder andere een toolkit met middelen die u zelf kunnen inzetten en een stappenplan om u houvast te geven bij uw communicatie.

Als werkgever moet u uw medewerkers informeren over de wijzigingen in de pensioenregeling en de gevolgen daarvan voor de pensioenopbouw en het pensioenvooruitzicht van uw medewerkers. Dit geldt zowel voor de periode voorafgaand aan de nieuwe pensioenregeling als daarna. PFZW ontzorgt u daarbij met de juiste informatie op het juiste moment.

Heeft deze informatie u geholpen?