Veel geleerd op werkgeversbijeenkomst

PFZW ontving 18 september 2023 bijna 80 werkgevers om met hen in gesprek te gaan over de nieuwe regels voor pensioen. Een zeer waardevolle middag, die voor herhaling vatbaar is.

Deze werkgeversbijeenkomst was speciaal voor werkgevers met maximaal 150 medewerkers. Het doel was tweeledig. Werkgevers kregen een korte update over de stand van zaken in de overgang naar de nieuwe regeling én gingen in gesprek met bestuursleden van PFZW. Zo kregen werkgevers antwoord op hun vragen over de nieuwe regels voor pensioen en hoorde PFZW wat hen bezighoudt. 

Aan de hand van prikkelende stellingen gaven de aanwezige werkgevers hun mening over hoe zij de nieuwe regels ervaren. Ook werden de nieuwe regels in 10 slides uitgelegd en werd door de verschillende bestuursleden antwoord gegeven op vooraf ingestuurde vragen en vragen uit de zaal. 

"De kennisdeling vond ik buitengewoon leerzaam"

“De kennisdeling in het plenaire gedeelte vond ik buitengewoon leerzaam. We kregen een helder overzicht van de huidige en nieuwe pensioenregels en een korte, duidelijke toelichting. Ook vond ik het interessant om in groepjes in gesprek te gaan. De sfeer was informeel en ik vond het een fijne manier om kennis op te nemen.”

Daarna gingen de werkgevers in kleine groepen in gesprek met bestuurders over zelfgekozen thema’s. Iedereen kon 2 keuzes maken uit de volgende thema's:

  • Hoe informeer ik mijn medewerkers? 
  • Wat komt er op mij af als werkgever? 
  • Hoe verloopt de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen?
  • Hoe ga ik om met vragen van medewerkers? 

"Ik heb nieuwe ideeën opgedaan, die ik zeker ga toepassen"

“Ik vond het interessant. We hebben besproken wat goede momenten zijn om met medewerkers over pensioen te praten. Nieuwsbrieven zijn een mogelijkheid, maar nieuw was voor mij om momenten te gebruiken waarop er veranderingen zijn in het leven van medewerkers. Vaak is dat van invloed op je pensioen. Dat ga ik zeker toepassen”. 

Na de gezamenlijke terugkoppeling van de themasessies was er ruimte om na te praten en nader kennis te maken. 

"Werkgevers willen vooral ook vooruitkijken"

“Als bestuurslid van PFZW vond ik dit een zeer waardevolle dag. We hebben veel geleerd van onze werkgevers. Wat mij weer opviel was de enorme diversiteit aan werkgevers die bij ons zijn aangesloten. Dat is goed om te realiseren bij het ontwikkelen van services. Verder merk ik dat werkgevers ook de behoefte hebben om vooruit te kijken. Wat we nu communiceren is goed, maar ze willen ook graag weten wat ze over 3, 6 of 9 maanden kunnen verwachten.”