Welke afspraken zijn gemaakt?

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling die vanaf 1 januari 2026 voor uw medewerkers gaat gelden. 

Afspraken vakbonden en werkgevers

 • We doen het samen. Iedereen die werkt in zorg en welzijn bouwt pensioen op bij PFZW. Samen delen we de lusten en de lasten.
 • Pensioen moet als aanvulling op de AOW voor iedereen goed geregeld blijven, zodat er voor uw medewerkers genoeg geld is om van te leven.
 • Als uw medewerkers na 42 jaar werken in de zorg en welzijn met pensioen gaan, is de verwachting dat het pensioen minimaal 80% is van het gemiddelde salaris dat zij tijdens hun werkzame leven hebben verdiend.
 • Uw medewerkers leggen samen met u maandelijks geld in voor het opbouwen van hun pensioen.
 • Pensioenen moeten beter dan nu kunnen meegroeien met prijsverhogingen. En we hebben een reserve om te voorkomen dat pensioeninkomens later ineens veel dalen.
 • Alle bestaande pensioen en opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet; iedereen gaat over naar één nieuwe regeling.
 • Uw medewerkers moeten kunnen rekenen op goede verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • Onverzekerbare risico’s worden afgedekt en de kans op verlaging van de ingegane pensioenen verminderd; deze kans is kleiner dan 1%. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het risico dat we met zijn allen gemiddeld ouder worden verwacht.
 • Vrijwillige opbouw en voortzetting van deelneming na ontslag is mogelijk, ook voor zelfstandigen.
 • Voor bepaalde groepen mensen heeft het afschaffen van de huidige regels ook nadelen. Daarom krijgt deze groep een extra bedrag in zijn of haar pensioenvermogen.

Afspraken staan in transitieplan

De afspraken staan in het transitieplan. Een belangrijk document dat volgens de wet verplicht is voor het overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Het transitieplan is uitgebreid en ingewikkeld. Daarom hebben we voor alle groepen mensen die een pensioen hebben bij PFZW een eenvoudige samenvatting gemaakt.

Vervolgstappen PFZW

PFZW werkt de nieuwe pensioenregeling nu verder uit. Daarbij is het belangrijk dat de voordelen van de nieuwe pensioenregeling goed worden verdeeld over alle groepen mensen die een pensioen hebben bij PFZW. Ook toetst PFZW of de afspraken over de nieuwe pensioenregeling uit te voeren zijn en financieel goed in elkaar zitten. Dit zijn de vervolgstappen:

 • Organiseren van alles wat nodig is rondom de nieuwe pensioenregeling.
 • Informeren van u, uw medewerkers, gepensioneerden en mensen die niet meer in de sector zorg en welzijn werken.
 • Vaststellen van de risicohouding van de verschillende groepen mensen die een pensioen hebben bij PFZW.
 • Invullen van de financiële opzet in (zoals het beleggingsbeleid).
 • Uitvoeren van de pensioenregeling vanaf 1 januari 2026.

Heeft deze informatie u geholpen?

Wat uw medewerkers moeten weten over de nieuwe regels voor pensioen

Vakbonden en werkgevers hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling van PFZW. We hebben de belangrijkste afspraken overzichtelijk samengevat voor uw medewerkers. Informeer hen hierover.

Mijn medewerkers informeren