PFZW belegt opnieuw in zorgwoningen

03-10-2023 | PFZW heeft een nieuwe belegging gedaan in 22 zorgcomplexen in Nederland met in totaal 480 zorgwoningen. Deze woningen zijn geschikt voor ouderen met dementie.   

Zo'n 500 mensen met dementie krijgen hiermee passende zorg in een fijne leefomgeving. De eerste twee complexen, in Culemborg en Hardenberg, zijn in augustus 2023 opgeleverd. De overige locaties worden in 2024 en het eerste half jaar van 2025 opgeleverd elders in Nederland. Het gaat om woningen met lage huren, zodat vooral mensen met een klein pensioen hier kunnen wonen.

Dat is fijn want er is een groot tekort aan geschikte woningen, ook voor mensen met dementie. Door de bouw van deze woningen wordt de doorstroom op de woningmarkt bevordert. Bovendien voldoen de woningen allemaal aan hoge duurzaamheidseisen en zijn de energielasten van de bewoners daardoor zeer laag. Alle woningen worden eigendom van het Amvest Living & Care Fund.

Het is fijn dat zoveel ouderen een mooie woning mét zorg op maat krijgen van zorgverleners die pensioen bij PFZW opbouwen. Bovendien komt het rendement van deze belegging ten goede aan het pensioen van medewerkers die werken in de sector zorg en welzijn!