PFZW in gesprek over klimaat

12-10-2023 | We willen met onze beleggingen niet alleen werken aan een goed pensioen, maar ook aan een leefbare wereld waarin je van dat pensioen kunt genieten. Net als veel van onze deelnemers en milieuorganisaties maken we ons zorgen over het klimaat.

Daarom gaan we graag in gesprek over dit onderwerp. Soms doen we dat op uitnodiging, zoals deze zomer bij debatcentrum Pakhuis de Zwijger. Daar ging PFZW-bestuurslid Leonne Jansen samen met bestuurders van andere zorgpensioenfondsen in gesprek met zorgmedewerkers en gepensioneerden. Omdat we het belangrijk vinden om te horen wat er bij hen leeft over dit onderwerp in relatie tot de beleggingen van ons als pensioenfond.

Samen om de tafel

Ook PFZW zelf nodigde verschillende belanghebbenden uit om met ons in gesprek te gaan over het klimaat. We organiseerden drie rondetafelgesprekken met deelnemers en milieuorganisaties zoals Groen Pensioen, Grootouders voor Klimaat en Milieudefensie. We hebben goede gesprekken gevoerd, ook al waren we het niet overal over eens. We spraken af met elkaar in contact te blijven. Verder hebben we toegezegd dat we op basis van de reacties tijdens de gesprekken aanscherpingen zullen aanbrengen in ons klimaatplan.

Woorden én daden

Praten met andersgestemden houdt ons scherp. Dat blijven we dus doen. Tegelijk gaan we tot begin 2024 verder met onze dialoog met de fossiele sector. Dan maken we de balans op. Vanaf 2024 belegt PFZW alleen nog in olie- en gasbedrijven die een overtuigende en te controleren energietransitie hebben ingezet in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Lees hier hoe we dit aanpakken: Engagement met duidelijke doelen en mijlpalen.