PFZW belegt in fabriek voor groen staal

29-01-2024 | PFZW investeert € 30 miljoen in een lening die is uitgegeven door H2 Green Steel voor de bouw van de eerste grote staalfabriek op waterstof. Zo kan er staal worden gemaakt met een lage CO2-uitstoot. De fabriek wordt gebouwd bij de stad Boden in Noord-Zweden en zorgt voor een jaarlijkse productie van 2.5 miljoen ton staal. Deze belegging draagt bij aan de wereldwijde energietransitie en de vermindering van broeikasgassen binnen een sector waar, tot op heden, een grote verduurzamingsslag lastig was.

Groene waterstof in plaats van steenkool
In Europa draagt staalproductie voor 25% bij aan industriële CO2-emissies. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van heel Frankrijk. Door lokaal geproduceerde waterstof te gebruiken in plaats van steenkool, is de CO2-uitstoot bij de productie van staal tot 95% lager. Dit betekent dat de uitstoot daalt van 2 ton CO2 per ton staal naar 0.1 ton CO2. Dit betekent dat jaarlijks 4.75 miljoen ton minder aan CO2 wordt uitgestoten.

Hergebruik van grondstoffen
De locatie van de fabriek in Noord-Zweden is ideaal, omdat in dit deel van het land hernieuwbare energie in de vorm van wind en water in overvloed beschikbaar is. Ook wil de fabriek gemiddeld 50% metaalafval gebruiken voor de productie van nieuw staal om hergebruik te bevorderen en het gebruik van nieuwe grondstoffen te verminderen.