PFZW in gesprek met grootste gebruikers fossiele brandstoffen

21-05-2024 |We stimuleren de bedrijven waarin we beleggen om te werken aan milieu, maatschappij en bestuur. Dat doen we onder andere door actief in gesprek te gaan met die bedrijven. Bijvoorbeeld door ze op te roepen om minder CO2 uit te stoten. Nu verleggen we de focus van de olie- en gasbedrijven naar de grootste gebruikers van fossiele brandstoffen. 

Focus van olie- en gasbedrijven naar grote gebruikers

De afgelopen twee jaar hebben we ons gericht op olie- en gasbedrijven om ze te vragen met een goede klimaatstrategie te komen die voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs. Zo beleggen we nu alleen nog maar in beursgenoteerde olie- en gasbedrijven met een goede klimaatstrategie. Onze beleggingen in de andere bedrijven hebben we inmiddels verkocht. Nu gaan we ons richten op de grootste gebruikers van fossiele brandstoffen. Denk aan bedrijven die auto's maken, of bedrijven die staal of cement maken.

Verminderen van de vraag naar olie en gas

Deze bedrijven gebruiken nog veel fossiele brandstoffen. En stoten daarmee wereldwijd veel CO2 uit. Of ze maken producten die veel CO2 uitstoten, zoals auto’s die rijden op benzine. Als deze grote gebruikers van fossiele brandstoffen overstappen naar duurzame energie of schonere producten maken, daalt de vraag naar fossiele brandstoffen van de olie- en gasbedrijven. Deze bedrijven zullen dan waarschijnlijk ook sneller overstappen naar duurzame energie, omdat hun grootste klanten erom vragen.

Op weg naar netto nul CO2 -uitstoot

PFZW wil dat zijn beleggingen in 2050 netto nul CO2 uitstoten. Dit betekent dat de totale wereldwijde uitstoot van alle broeikasgassen min het totaal aan verwijderde broeikasgassen uitkomt op nul. Dat lukt alleen als we dingen veranderen. Overstappen naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie is bijvoorbeeld heel belangrijk.