PFZW in top 5 duurzaam stemgedrag vermogensbeheerders

14-02-2024 | Uit onderzoek van ShareAction blijkt dat PFZW op de gedeelde tweede plaats staat van grootste vermogensbeheerders die duurzaam stemmen op algemene vergaderingen van aandeelhouders.  

PFZW gedeeld 2de van 69 grootste vermogensbeheerders

ShareAction is een Engelse organisatie die verantwoord beleggen promoot. Uit onderzoek van deze organisatie blijkt dat PFZW op de gedeelde 2de plek staat van de 69 grootste vermogensbeheerders wereldwijd. Bij deze ranking is gekeken hoe er gestemd wordt op belangrijke duurzame voorstellen op algemene vergaderingen van aandeelhouders. Vermogensbeheerders worden daarbij beoordeeld op drie onderdelen: milieu (environmental), sociaal (social) en belangenvertegenwoordiging (lobbying).  

We brengen onze stem uit

Jaarlijks brengen we op ongeveer 5.900 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. Dit doen we om invloed uit te kunnen oefenen op de bedrijven waarin we beleggen. We bekijken bijvoorbeeld of bedrijven hun medewerkers goed behandelen en rekening houden met het milieu en de maatschappij. In dit document vindt u het stembeleid voor 2024.  

We gaan in gesprek met bedrijven

Naast het stemmen spreken we ook bedrijven aan op hun beleid en activiteiten als ze in onze ogen onvoldoende rekening houden met milieu en maatschappij. Via deze gesprekken willen wij zorgen voor verbeteringen, zoals minder CO₂-uitstoot. We geloven dat kritische, actieve aandeelhouders bedrijven bij de les houden en prikkelen tot meer aandacht voor duurzaamheid. Dit noemen we engagement. Engagement en stemmen zijn belangrijke manieren waarop PFZW zijn duurzame doelstellingen probeert te bereiken.  

Uitvoeringsorganisatie PGGM

PFZW heeft voor de uitvoering een contract gesloten met uitvoeringsorganisatie PGGM. Deze draagt zorg voor het vermogensbeheer en de uitvoering van de collectieve pensioenregeling in de sector zorg en welzijn.