Wij beleggen in innovatieve energieoplossingen

1-7-2024 | Voor een goed pensioen is het nodig dat we het pensioengeld beleggen. Want alleen de pensioenpremie is lang niet voldoende. Het grootste deel van de pensioenen betalen we uit de opbrengsten van onze beleggingen. We zoeken dus altijd beleggingen met een goed rendement. Maar alleen een goed financieel rendement is niet genoeg. Om ook op de lange termijn geld te kunnen verdienen, moeten we ook letten op duurzaamheid. Want wij geloven dat geld verdienen beter gaat in een schone wereld. Daarom zijn we er trots op aan te kondigen dat we opnieuw gaan beleggen in het Alkmaarse bedrijf SCW. 

Dit bedrijf zet als eerste ter wereld organische reststromen zoals rioolslib, mest, GFT maar ook moeilijk afbreekbaar afval zoals plastic, om in groen gas en groene waterstof. Het geproduceerde gas wordt direct geleverd aan de Gasunie die er huizen mee verwarmt. In 2019 waren wij de eerste grote belegger die de samenwerking met SCW aanging.

Bijdrage aan verduurzamen energievoorziening

SCW levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening in ons land. Deze belegging  is onderdeel van een nieuw fonds waarmee wij de komende jaren twee miljard euro pensioengeld beschikbaar stellen voor beleggingen in oplossingen op het terrein van klimaat en energietransitie in met name Nederland.

SCW laat zien dat het mogelijk is oplossingen te vinden voor het grote klimaatvraagstuk waar we voor staan. Tegelijk biedt dit een goed rendement op lange termijn en dat draagt weer bij aan een goed pensioen voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of van pensioen geniet.