Aanpassingen beleggingen

01-04-2022 | PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar past PFZW deze lijsten aan. De lijsten die we op 1 april publiceerden, geven de stand weer van 31 december 2021. 

Deze vertraging van drie maanden in de tijd houden wij bewust aan om te voorkomen dat andere beleggers inspelen op onze beslissingen, waarmee de belangen van onze deelnemers zouden worden geschaad. Op 1 oktober publiceren we opnieuw een update van de lijsten, met de stand van 30 juni.

Uitleg bij recente aanpassingen

In de tweede helft van 2021 zijn 24 ondernemingen uit de aandelen- en obligatiebeleggingen verwijderd. In twee gevallen ging het om beleggingen in steenkool. In één geval zijn de belangen verkocht van een onderneming, waarmee onze aandeelhoudersdialoog geen vooruitgang liet zien. Dit gaat om Bharat Electronics, dat wij tevergeefs hebben aangesproken in verband met mensenrechten in Myanmar. De andere belangen zijn verkocht, omdat ze niet voldoen aan wat PFZW verantwoord ondernemingsgedrag vindt, getoetst aan de internationale OESO-normen die daarvoor zijn opgesteld.

De grond waarop is besloten bedrijven te verkopen, wordt hieronder per onderneming kort toegelicht.

Desinvesteringen juli – december 2021 (gepubliceerd op 1 april 2022)

Het onderzoeksbureau Sustainalytics geeft op basis van de OESO-systematiek aan bedrijven een score tussen 1 en 5, waarbij 1 de hoogste score is en 5 betekent dat er op het gebied van ESG zeer ernstige en structurele schendingen zijn. Als een bedrijf een score 5 krijgt, dan verkoopt PFZW dit belang. Bij een score 4 is er sprake van een ‘ernstige’ overtreder en dan start PFZW een aandeelhoudersdialoog met als doel onze macht als aandeelhouder in te zetten om de situatie te verbeteren. Als dit niet gebeurt, zal overwogen worden de belangen alsnog te verkopen.

Als een onderneming die eerder verkocht was, zich voldoende verbetert, dan behouden we de mogelijkheid hier opnieuw in te beleggen.

De belangen die het tweede half jaar 2021 zijn verkocht, staan vermeld in onderstaande lijst. Daarbij staat een korte omschrijving van de reden van verkoop. 

Verkochte aandelenbelangen

Verkochte aandelenbelangen  Reden van desinvestering
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC OESO-normen
Labour relations issues in the supply chain
BAYER AG OESO-normen
Negative social impact of products
CHINA COAL ENERGY Uitsluiting steenkool en teerzand
ELBIT SYSTEMS LTD OESO-normen
Human rights issues
MINDTREE LTD OESO-normen
Not compliant with U.N. Global Compact Principle #2 
PG&E CORP OESO-normen
Quality and safety issues 
SIME DARBY PLANTATION OESO-normen
Human rights issues
VIATRIS INC OESO-normen
Anti-competitive business practices
BHARAT ELECTRONICS Failed engagement

Verkochte obligatiebelangen

Verkochte obligatiebelangen  Reden van desinvestering
Atlantia S.p.A. OESO-normen
Quality and safety issues
Bayer Aktiengesellschaft OESO-normen
Negative social impact of products 
China Huarong Asset Management Co., Ltd. OESO-normen
Bribery and corruptions incidents 
Danske Bank A/S OESO-normen
Not compliant with U.N. Global Compact Principle #10 
Endo International plc OESO-normen
Unethical marketing practices
Energy Transfer Equity, L.P. OESO-normen
Community relations issues 
GEO Group, Inc. OESO-normen
Human rights issues 
JBS S.A. OESO-normen
Land use and biodiversity incidents 
Mallinckrodt public limited company OESO-normen
Unethical marketing practices
Mattel, Inc. OESO-normen
Labour relations issues in the supply chain 
Mylan N.V. OESO-normen
Anti-competitive business practices 
PG&E Corporation OESO-normen
Quality and safety issues
Swedbank AB (publ) OESO-normen
Not compliant with U.N. Global Compact Principle #10  
The AES Corporation Uitsluiting kool en teerzand
The Gap, Inc. OESO-normen
Human rights issues in the supply chain