Aanpassingen beleggingen

03-10-2022 | PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar (rond 1 april en 1 oktober) past PFZW deze lijsten aan, steeds met een vertraging van drie maanden. Deze vertraging houden wij bewust aan om te voorkomen dat andere beleggers inspelen op onze beslissingen, waardoor de belangen van onze deelnemers kunnen worden geschaad.

Publicatie momenten
Rond 1 april publiceren we de stand van 31 december en rond 1 oktober publiceren we de stand van 30 juni.

Uitleg bij de aanpassingen van 1 oktober 2022
In de eerste helft van 2022 zijn negen ondernemingen uit de aandelen- en obligatiebeleggingen verwijderd. In één geval ging het om een belegging in steenkool. Er is tevens één belegging verkocht vanwege de verkoop van controversiële wapens. Vijf beleggingen zijn verkocht naar aanleiding van ons beluit om onze Russische beleggingen te verkopen. De andere belangen zijn verkocht, omdat ze niet voldoen aan wat PFZW verantwoord ondernemingsgedrag vindt, getoetst aan de internationale OESO-normen die daarvoor zijn opgesteld.

De reden waarom een onderneming is verkocht, wordt hieronder per onderneming kort toegelicht.

Desinvesteringen december 2021 - juni 2022 (gepubliceerd op 1 oktober 2022)
Het onderzoeksbureau Sustainalytics geeft op basis van de OESO-systematiek aan bedrijven een score tussen 1 en 5, waarbij 1 de hoogste score is en 5 betekent dat er op het gebied van ESG zeer ernstige en structurele schendingen zijn. Als een bedrijf een score 5 krijgt, dan verkoopt PFZW dit belang. Bij een score 4 is er sprake van een ‘ernstige’ overtreder en dan start PFZW een aandeelhoudersdialoog met als doel onze macht als aandeelhouder in te zetten om de situatie te verbeteren. Als dit niet gebeurt, wordt overwogen de belangen alsnog te verkopen.

Als een onderneming, die eerder verkocht was, zich voldoende verbetert, dan behouden we de mogelijkheid hier opnieuw in te beleggen.

De belangen die het eerste half jaar van 2022 zijn verkocht, staan vermeld in onderstaande lijst. In de twee rechterkolommen staat een korte omschrijving van de reden van verkoop.

Aandelen:

Organisatie

Land

Reden verkoop

EVRAZ PLC

Rusland

Rusland/Wit-Rusland

LEIDOS HLDGS INC

Verenigde Staten

Wapens

LIVE NATION INC

Verenigde Staten

OECD Screening

Kwaliteit en veiligheid

POLYMETAL INTERNATIONAL PLC

Rusland

Rusland/Wit-Rusland

TATA POWER CO LTD

India

Steenkool

UPL LTD

India

OESO Screening

Uitstoot, afvalwater en afval

VEON LTD

Rusland

Rusland/Wit-Rusland

YANDEX NV-A

Rusland

Rusland/Wit-Rusland

Obligaties:

Organisatie

Land

Reden verkoop

Public Joint Stock Company ALROSA

Rusland

Rusland/Wit-Rusland