Aantal werknemers in zorg en welzijn toegenomen

23-08-2023 | Hoewel de uitstroom in de sector zorg en welzijn sinds 2021 sneller toeneemt dan de instroom, is het aantal werknemers per saldo toegenomen. De meeste mensen die de sector hebben verlaten, zijn gaan werken in een andere sector.

Zorg en welzijn: 1,4 miljoen werknemers
Het totaal aantal werknemers in zorg en welzijn is tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 met 21 duizend gestegen naar 1,4 miljoen. In die periode zijn er 176 duizend mensen begonnen in de sector terwijl 155 duizend mensen de sector hebben verlaten.

Al 7 jaar toename totaal aantal mensen in zorg en welzijn
Sinds eind 2016 groeit het totaal aantal werknemers in zorg en welzijn. Het aantal mensen dat de sector verlaat, is sinds het derde kwartaal van 2021 harder gestegen. Het totaal aantal mensen dat werkt binnen zorg en welzijn neemt toe, maar door de relatief snelle stijging van het aantal uittreders gebeurt dit minder snel.

Tevredenheid onder nieuwe werknemers blijft hoog
PFZW heeft dit jaar, net als in 2021, aan een grote groep (her)intreders gevraagd hoe zij hun werk in zorg en welzijn ervaren. De meerderheid heeft aangegeven tevreden te zijn en voor langere tijd in de sector te willen werken. Een klein deel zegt het werk moeilijk vol te houden vanwege de (mentale) werkdruk. Op deze pagina kunt u meer over dit onderzoek lezen.

In- en uitsroom bedrijfstak zorg en welzijn