Afbouw beleggingen in grondstoffen

23-11-2020 | In de kranten is de afgelopen week geschreven over verliezen die PFZW in 2020 heeft geleden op de beleggingen in grondstoffen (olie). We snappen het dat u als deelnemer schrikt als u deze berichten leest. 

Waarom belegde PFZW in grondstoffen/olie?

Deze beleggingscategorie zorgde eerder voor diversificatie en daarmee voor een spreiding van de beleggingsrisico’s. Daarmee hadden deze beleggingen een belangrijke positieve functie in onze portefeuille. Wat bijdroeg aan het jaarlijks gemiddeld rendement van ruim 8% over de afgelopen jaren. 

Waarom is PFZW gestopt met deze beleggingen?

De laatste jaren bleek dit gunstige effect steeds minder te worden en hadden deze beleggingen steeds minder toegevoegde waarde. PFZW heeft daarom in 2018 besloten de beleggingen in grondstoffen af te bouwen naar nul. Dat wilden we geleidelijk doen. In 2020 kreeg de wereld te maken met corona en een inzakkende economie. De vraag naar olie nam enorm af en de prijs daalde. Toen is besloten deze beleggingen versneld af te bouwen. 

Verlies bij de verkoop

Dit versnelde afbouwen heeft tot een verlies geleid van nabij de 4 miljard euro. Dit is een enorm groot bedrag. Maar als we dit besluit niet hadden genomen waren de verliezen ook groot geweest. 

Ook positieve rendementen

Er is begin dit jaar versneld afgebouwd tegen een aanzienlijk verlies, maar tegelijkertijd konden juist andere beleggingen daardoor worden aangekocht tegen een lage beurskoers. En die koersen zijn inmiddels al weer aardig opgelopen.

Geen relatie met premieverhoging

Er is geen relatie tussen dit verlies en de door ons aangekondigde premieverhoging. We moeten onze premie verhogen omdat de rente al jaren laag is en we de financiële situatie van het pensioenfonds moeten verbeteren.

Relatie met verlagen

De dekkingsgraad van 31 december 2020 bepaalt of PFZW in 2021 moet verlagen. Ons beleggingsrendement over 2020 bepaalt voor een deel de hoogte van de dekkingsgraad. Maar de invloed van de (lage) rente is vele malen groter. 

Waarom belegt PFZW het geld van de deelnemers?

Als we het geld op de plank zouden leggen of op een spaarrekening zouden zetten, levert het niet genoeg op om uw pensioen mee te betalen. Driekwart van uw pensioen wordt betaald met de beleggingsopbrengsten en slechts één kwart met de premieopbrengsten.

Beleggen betekent nu eenmaal risico’s nemen. Daarom spreidt PFZW de beleggingen over verschillende landen wereldwijd en over verschillende soorten beleggingen zoals aandelen, obligaties, vastgoed enzovoorts. Hiermee spreiden we de risico’s. En ja, we maken op sommige beleggingen verlies en soms zelfs een fors verlies, zoals u nu in de krant leest over het verlies op termijncontracten in olie. En op andere beleggingen maken we juist veel winst (dat leest u wat minder vaak in de krant).

Waar het ons om gaat dat alle beleggingen te samen voldoende rendement opleveren voor het betalen van de pensioenen nu en in de toekomst. Gelukkig is dat zo: we behalen een gemiddeld jaarlijks rendement van 8% en dat is ruim voldoende voor het uitbetalen van pensioen aan u en iedereen die pensioen opbouwt of pensioen ontvangt.