Onderzoek naar projecten TotalEnergies in Oeganda en Tanzania

10-04-2023 | Afgelopen jaar is de Nederlandse Klimaatcoalitie, een groep van Nederlandse institutionele beleggers waaronder PGGM, actief in gesprek gegaan met TotalEnergies rond twee projecten. Het gaat hierbij om het Tilenga en het East African Crude Oil Pipeline Project (EACOP) in Oeganda en Tanzania. 

Nog steeds zorgen bij investeerders

Aanleiding zijn zorgen van betrokkenen over vermeende mensenrechtenschending en economische voordelen rond deze projecten. Tijdens de gesprekken is gesproken over een reeks onderwerpen waaronder klimaat, mensenrechten en de impact op de biodiversiteit. Ondanks deze gesprekken zijn de mogelijke negatieve gevolgen nog steeds niet duidelijk. Reden om deskundigen en lokale experts te vragen om hun mening te geven over de huidige situatie. Samen met deze experts zal nu gekeken worden naar drie hoofdonderwerpen:

 • Klimaat
  Beoordeling van de impact van de Tilenga- en EACOP-projecten op de CO2-strategie van het bedrijf en de afstemming op Parijs.

 • Biodiversiteit
  Impact van de projecten op beschermde leefgebieden van wilde dieren en de claim van Total om een ​​positieve netto-impact op de biodiversiteit te hebben, onderzoeken in de context van het Tilenga-project.

 • Sociaal-economische impact
  Monitoren van de implementatie en voortdurende evaluatie van risico's op het gebied van mensenrechten. En de impact op lange termijn

   

Volgende stappen

In het tweede kwartaal van 2023 zal worden gestart met het beoordelen van de drie onderwerpen en verwachten we een vervolgverklaring te publiceren in het derde kwartaal van 2023. De vervolgverklaring zal onze conclusies en verzoeken aan TotalEnergies bevatten met betrekking tot deze twee projecten.

Net als alle andere olie- en gasbedrijven zijn we hier om TotalEnergies te ondersteunen en te begeleiden bij haar bijdrage aan een wereldwijde groene en rechtvaardige toekomst. Het is een essentieel onderdeel van onze rentmeesterschapstaak en van groot belang voor ons en de klanten die we vertegenwoordigen.