Fijne feestdagen en veel geluk en gezondheid in 2022!

23-12-2021 | Aan het eind van het jaar wil ik namens het bestuur van PFZW graag kort terugblikken op 2021. Zonder overdrijven kan ik stellen dat 2021 door corona een zwaar jaar was voor ons allemaal. Zowel privé als op het werk.

Of u nu werkt in de sector welzijn, zorg, sport, kunst of cultuur of u bent al gepensioneerd: iedereen heeft te maken gehad met de gevolgen van de coronasituatie. Kinderen die niet naar school konden, familieleden die in quarantaine zaten of zelfs ziek werden, werk dat niet gedaan kon worden, of juist veel te veel werk. De een snakt naar rust, en de ander verlangt er juist naar weer aan het werk te mogen. Voeg daarbij de komst van de omikron-variant en we hebben een uitdaging waar we weer onze schouders onder moeten zetten.

In 2021 hebben we helaas opnieuw moeten besluiten dat we in 2022 de pensioenen niet kunnen verhogen. We vinden dit heel vervelend want het leven wordt wel duurder. Maar de wettelijke regels laten een verhoging niet toe.

Verder kregen we in 2021 van deelnemers en belangenorganisaties vragen over onze beleggingen. De vragen gingen met name over onze beleggingen in fossiele brandstoffen. Wij begrijpen dat heel goed. We delen de zorg en de noodzaak om tot een energietransitie te komen. PFZW zet ieder jaar opnieuw stappen op dat vlak. We moeten als mens en als maatschappij uiteindelijk verder zonder de inzet van fossiele brandstoffen. PFZW wil effectief bijdragen aan die transitie, waarbij we ons bewust zijn dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Deze puzzel kunnen we alleen maar samen oplossen. Ook wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid via onze beleggingen. Hier zal ik u begin 2022 meer over vertellen.

Veel deelnemers missen het samenzijn met dierbaren en het samenwerken met collega’s. Ik hoop dat iedereen rond de kerstdagen de gelegenheid heeft om op adem te komen, samen te zijn met dierbaren en op te laden. Graag wens ik u fijne feestdagen en veel geluk én goede gezondheid voor het nieuwe jaar.

Namens het bestuur van PFZW,
Joanne Kellermann