Hoger verzuim door Covid-19 vraagt persoonlijke aandacht

20-07-2021 | Covid-19 zorgde in de sector zorg en welzijn voor een hoger ziekteverzuim dan normaal. In de tweede helft van dit jaar verwachten werkgevers een kleine daling. Maar de mentale overbelasting blijft een belangrijke verzuimfactor. Wel zien werkgevers kansen om het verzuim zoveel mogelijk te beperken. Dit alles blijkt uit een recent onderzoek van PFZW en verzuimdatabedrijf Vernet.  

De Covid-19 situatie in Nederland heeft een zware wissel getrokken op de sector zorg en welzijn. Veel aandacht ging uit naar de druk in de ziekenhuizen. Ook de ouderenzorg en de kinderopvang werden zwaar belast. Dit vertaalde zich vooral in een hoger ziekteverzuim dan normaal. Wat was de invloed van Covid-19 op verzuim en hoe lang blijft dit nog zo? En wat kunnen werkgevers doen om verzuim te beperken? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en verzuimspecialist Vernet waren nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen. Daarom voerden ze een onderzoek uit onder werkgevers waaraan ruim 300 organisaties deelnamen.

Verzuim kwart hoger door Covid-19

Veel werkgevers melden over het eerste kwartaal van 2021 een hoger ziekteverzuim dan normaal (gemiddeld 7,4% vs. 6,1%). De inschatting van werkgevers komt op hoofdlijnen overeen met de verzuimcijfers die Vernet berekende, namelijk zorgbreed 7,56%. Daarnaast zag men ook een toename van het langdurig verzuim, zowel door besmettingen als door extra mentale en fysieke belasting. Men schat dat ongeveer een kwart van het verzuim verband hield met Covid-19. Bij een op de vijf organisaties was het verzuim in het eerste kwartaal juist lager dan normaal. Vermoedelijk omdat er meer is thuisgewerkt.

Inmiddels is de Covid-19 situatie vooral door vaccinaties verbeterd. Dat zien we ook terug in de verwachtingen van het verzuim. De meeste organisaties schatten in dat het verzuim in de tweede helft van 2021 weer daalt (van 7,4% naar 6,3%). Voor een deel gaat het hierbij om het reguliere seizoeneffect. Werkgevers verwachten wel dat de mentale belasting als gevolg van Covid-19 een rol blijft spelen. Veel organisaties voorspellen een toename van overbelastingsklachten zoals overspannenheid of burn-out. Dit wordt gezien als een na-ijleffect van de coronacrisis.

Persoonlijke aandacht

Hoe houd je het verzuim zoveel mogelijk onder controle? Ook dat vroegen we de werkgevers. Belangrijk is om meer inzicht te hebben in het verzuim en de oorzaken daarvan. Proactief beleid in de vorm van vitaliteitsprogramma’s en voorlichting op het gebied van gezondheidspreventie worden ook veel genoemd. Maar het belangrijkst is misschien wel de persoonlijke aandacht voor medewerkers. Bijvoorbeeld in de vorm van 1-op-1 gesprekken om op tijd te weten wat er speelt. Ook wordt er regelmatig coaching aangeboden aan medewerkers die dreigen uit te vallen. Van de overheid wordt extra budget gevraagd om de naweeën van de coronacrisis zoveel mogelijk op te vangen. Verlaging van de administratieve druk is ook een veel geuite wens.

Dit onderzoek toont aan dat Covid-19 de sector nog enige tijd parten blijft spelen vanwege het na-ijleffect. We hopen dat de uitkomsten inzicht en aanknopingspunten bieden waarmee werkgevers steeds beter in staat zijn het verzuim in de sector te beperken.

Inzicht in uw eigen cijfers en verzuim?

Beperking van verzuim, uitval door arbeidsongeschiktheid, medewerkers vitaal met pensioen laten gaan en het voorkomen van onnodige uitstroom zijn belangrijke issues. Op het HR-dataportaal van PFZW heeft u in één oogopslag het overzicht van alle data van uw eigen organisatie. Ook ziet u hoe deze getallen zich verhouden tot die van andere organisaties in de branche. Met de juiste data vindt u verbanden en oplossingen een stuk makkelijker.

Vernet verzamelt verzuimgegevens en vertaalt deze naar toegankelijke rapportages. Hierin worden de organisatiecijfers afgezet tegen het branchegemiddelde. Kijk voor meer informatie op vernet.nl.

Onderzoek

Wilt u alle onderzoeksresultaten inzien? Stuur uw verzoek naar onze marktonderzoeker Jorrit Lang