Misvattingen leiden tot onnodig wantrouwen in pensioenstelsel

10-11-2020 | Het overgrote deel van de Nederlanders denkt onterecht dat zij uiteindelijk minder pensioen ontvangen dan ze aan premie hebben ingelegd. Bij slechts zestien procent is het bekend dat zij niet minder, maar juist méér geld terugkrijgen dan ze gedurende hun loopbaan hebben ingebracht. 

Zestig procent van de Nederlanders is ervan overtuigd minder pensioen te krijgen dan ze samen met hun werkgever aan premie hebben ingelegd. Bijna een kwart geeft aan überhaupt geen idee te hebben hoe het zit met hun pensioen. Dat blijkt onder meer uit onderzoek door Pensioenfonds Zorg en Welzijn onder ruim 1.500 Nederlanders.

“Uit het onderzoek blijkt dat het met de kennis van Nederlanders over pensioenen beroerd is gesteld”, zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff. “De onzekerheid of het pensioen straks wel genoeg is om van te leven, lijkt voor een groot deel voort te komen uit misvattingen. Ideeën als ‘ik krijg straks minder pensioen dan dat ik heb ingelegd’ en ‘van iedere euro die ik inleg krijg ik minder dan 1 euro terug’ doen logischerwijs afbreuk aan het vertrouwen in het Nederlands pensioenstelsel.”

Gemiste kans

Er is in Nederland weinig vertrouwen in het pensioenstelsel. Slechts 22 procent van de respondenten geeft aan veel vertrouwen te hebben. “Hier is echt nog werk aan de winkel”, zegt Borgdorff. “We hebben in Nederland een uitstekend pensioenstelsel. Het beste pensioenstelsel ter wereld, waarbij het vaak zo is dat iedere euro inleg ruim twee tot drie keer zoveel oplevert. Helaas is ook dat bij veel mensen niet bekend.”

Slechts zes procent van de ondervraagden weet dat één euro die zij opzijzetten voor hun pensioen, uiteindelijk meer dan twee euro oplevert. Veertig procent denkt dat ze uiteindelijk alleen maar geld verliezen en dat die ene euro op het moment dat ze met pensioen gaan minder dan een euro waard is.

Peter Borgdorff: “Wij denken dat we door het vergroten van de kennis over pensioen ook het vertrouwen kunnen verbeteren. Pensioenopbouw is écht nuttig en pensioenfondsen maken meer van jouw ingelegde geld. Veel meer dan je zelf bij elkaar kunt sparen als je het op een spaarrekening zet. Dat verhaal willen wij graag vertellen.”

Pensioenkennis bij vrouwen lager dan bij mannen

In de sector zorg en welzijn zijn veel vrouwen werkzaam en juist bij die groep is het slecht gesteld met de pensioenkennis. Uit het onderzoek van PFZW blijkt dat vrouwen over het algemeen minder weten over het onderwerp pensioen dan mannen. Bijna de helft van de mannen leest regelmatig berichtgeving over pensioenen. Onder vrouwen ligt dat percentage op 31 procent.

Bijna negentig procent van de vrouwen is niet op de hoogte van het feit dat je uiteindelijk juist meer geld aan pensioenopbouw overhoudt. Onder mannen ligt dat percentage op 81 procent. Vrouwen blijken dan ook minder vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel te hebben. 36 procent geeft aan weinig vertrouwen te hebben in het stelsel in tegenstelling tot 33 procent van de mannen.

Inzicht

Een deelnemer kon via de website (MijnPFZW) al zien hoeveel pensioen er is opgebouwd en waar iemand maandelijks na pensionering op kan rekenen. Vanaf januari 2021 is ook inzichtelijk wat diegene zelf, samen met de werkgever, aan premie heeft betaald en wat PFZW er meer van heeft gemaakt. Doel van PFZW is dat mensen ook zien dat ze veel meer geld aan pensioen ontvangen, dan ze aan premie hebben ingelegd.