Brief aan Tweede Kamer: Nieuw pensioenstelsel geeft meer kans op hogere pensioenen

09-11-2022 | De afgelopen weken is er veel aandacht voor het nieuwe pensioenstelsel. Aanleiding is de behandeling van een nieuwe wet in de Tweede Kamer, de Wet toekomst pensioenen. Dat leidde in sommige kranten tot negatieve berichten. Er werd gezegd dat het nieuwe pensioenstelsel ongunstig is voor gepensioneerden. Uit onze eigen sommen en onderzoek blijkt dat de nieuwe pensioenregeling juist beter uitpakt.

We zijn ervan overtuigd dat een zorgvuldige overgang naar een nieuwe pensioenregeling goed mogelijk is binnen de door de overheid gestelde wettelijke kaders. Daarom hebben we samen met andere grote pensioenfondsen een brief aan de Tweede Kamer geschreven. In deze brief leggen we uit, waarom de overgang naar een nieuwe pensioenregeling een belangrijke stap is. En waarom die stap nodig is.

Een gezamenlijke brief

Samen met andere pensioenfondsen leggen we in deze brief uit dat de schijnzekerheid van de huidige pensioenregeling alleen vol te houden is door hoge buffers aan te houden. Zo hoog, dat verhogen van pensioenen (indexeren) lastig wordt. Het pensioen kan dan niet meegroeien met de economie en de koopkrachtontwikkeling. In de nieuwe Wet toekomst pensioenen wordt deze grote buffer vervangen door een kleinere reserve om gezamenlijk tegenvallers op te vangen. Daardoor komt er niet vanzelf meer geld bij, maar valt er wel eerder geld vrij. Zo ontstaat eerder perspectief op verhoging van het pensioen.