Nieuwe pensioenwet stap dichterbij

24-05-2023 | Ook in de Eerste Kamer lijkt er na twee dagen debat een meerderheid te komen voor het nieuwe pensioenstelsel voor werkenden en pensioengerechtigden. De planning is dat op 30 mei nog door de huidige samenstelling van de Eerste Kamer over het nieuwe pensioenstelsel wordt gestemd. 

Jaar extra tijd
In het wetsvoorstel van het kabinet staat 1 januari 2027 als datum genoemd waarop fondsen moeten zijn overgegaan op het nieuwe pensioenstelsel. In de Eerste Kamer waren er meerdere partijen die deze datum aan de krappe kant vonden. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wist de laatste bezwaren in de Eerste Kamer weg te nemen: pensioenfondsen krijgen een extra jaar de tijd om de overgang naar het nieuwe stelsel te regelen.

PFZW: ‘1 januari 2026 voor ons haalbaar’
Hoewel pensioenfondsen een jaar uitstel hebben gekregen om over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel, streeft PFZW ernaar om (nog steeds) op 1 januari 2026 het nieuwe pensioenstel te implementeren. Edwin Velzel (CEO PGGM): ‘ik kan ook echt vol vertrouwen zeggen dat we de nieuwe pensioenregeling geïmplementeerd krijgen per 1 januari 2026.’

Meer mensen die pensioen opbouwen
Minister Schouten beloofde verder zich in te zetten om de groep werkenden die nog geen pensioen opbouwen te verkleinen. Verder gaat zij gesprekken voeren met werkgevers en vakbonden over mensen met zware beroepen. En een regeringscommissaris gaat toezicht houden op de overstap naar het nieuwe stelsel.