Nog weinig mensen gebruiken de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken

05-06-2023 | Mensen met zware beroepen kunnen eerder met pensioen gaan door gebruik te maken van de RVU-regeling. Ook in de zorgsector. Ondanks dat deze regeling inmiddels is opgenomen in driehonderd cao's, wordt er maar weinig gebruik van gemaakt.

Cijfers UWV: weinig mensen stoppen eerder

De RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) is bedoeld voor werknemers met zware functies die, door de verhoging van de AOW-leeftijd, niet in staat zijn om gezond te blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Twee derde van alle cao’s in Nederland biedt die mogelijkheid. Uit cijfers van het UWV blijkt dat eind vorig jaar slechts vijftienduizend van de honderdduizenden werknemers gebruikmaakten van de regeling.

Eerder stoppen heeft invloed op (partner)pensioen en arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer gebruikmaakt van de RVU en eerder stopt met werken, stopt ook de pensioenopbouw. De werknemer kan ervoor kiezen om de uitkering zelf aan te vullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door het pensioen eerder te laten ingaan. Binnen de huidige wet- en regelgeving is het niet mogelijk om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Ook is de bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden niet van toepassing.

Voor specifieke informatie over de regelingen in de cao's voor zorg en welzijn kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie.