Pensioenfondsen willen samen met overheid bijdragen aan de energietransitie

27-03-2024 | Als grote institutionele beleggers met een sterke maatschappelijke betrokkenheid willen we als pensioenfondsen graag bijdragen aan de grote  maatschappelijke uitdagingen. Eén van deze uitdagingen is de energietransitie. Samen met pensioenfondsen ABP, Bouw, PME en PMT heeft PFZW hulp aangeboden bij het versnellen van de energietransitie. Lees hier onze brief aan de informateurs.

Elektriciteit hebben we namelijk allemaal nodig. Het houdt ons warm, geeft ons licht en zorgt ervoor dat de maatschappij draaiende blijft. Om de energietransitie te doen slagen moeten we in Nederland allemaal een bijdrage leveren. Want zonder stroom gaat het licht letterlijk uit. Komt ons vestigingsklimaat én het behalen van de klimaatdoelen in gevaar. Komt de woningbouw tot stilstand en blijven we afhankelijk van fossiele brandstoffen uit het buitenland. Een veerkrachtige economie heeft een betrouwbaar energienet en transitie naar hernieuwbare energiebronnen nodig. Dat vereist enorme investeringen, kennis en kunde. Als vijf grootste pensioenfondsen slaan we daarom de handen ineen om een stevige bijdrage te leveren aan dit urgente probleem.

Krachten bundelen voor noodzakelijke energietransitie

Wij zijn bereid onze krachten te bundelen met die van de overheid en bieden onze gezamenlijke (financierings-)kracht en expertises aan om samen een belangrijke bijdrage te leveren aan de energie­transitie in Nederland. Pensioenfondsen kunnen door samenwerking met overheidsinstanties een sleutelrol spelen in de energietransitie, waaronder de realisatie van bijvoorbeeld de warmte- en elektriciteits­netwerken.

Om echt energie te geven aan deze transitie vragen wij het nieuwe kabinet om ambitieus en betrouwbaar overheidsbeleid, meer publiek-private financieringsmogelijkheden en een volwaardige nationale investeringsinstelling.

Door meer gezamenlijk met de overheid op te trekken kunnen we langdurig stabiele rendementen halen én een belangrijke bijdrage leveren aan de nood­zakelijke energietransitie in Nederland. Hiermee bieden wij onze deelnemers een goed pensioen in een leefbare wereld, nu en in de toekomst.

PFZW al druk bezig

PFZW heeft in de afgelopen tien jaar namens zijn deelnemers al aanzienlijke investeringen gedaan in een duurzaam energiesysteem voor Nederland. We geven drie voorbeelden.

In 2014 hebben we pensioengeld belegd in Ennatuurlijk, in grootte het derde warmtebedrijf van het land. We hebben flink geïnvesteerd om deze onderneming te laten groeien en verduurzamen, bijvoorbeeld via aardwarmte. Ennatuurlijk levert 100.000 huishoudens en duizenden bedrijven en organisaties betrouwbare en steeds duurzamere warmte.

We hebben enkele jaren geleden een 50 procentsbelang genomen in Fudura. Deze onderneming levert duurzaamheidsoplossingen op maat voor grote bedrijven en instellingen die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

Ook hebben we geïnvesteerd in SCW Systems, die een jonge maar zeer veelbelovende technologie ontwikkelen – superkritische watervergassing – die nu groen gas levert aan het Gasunienetwerk.