Pensioenpremie in 2021 omhoog

09-11-2020 | Het bestuur van PFZW heeft op 6 november besloten om de pensioenpremie te verhogen met totaal 2,3 procentpunt. We beseffen dat de verhoging geen goed bericht is voor de sector zorg en welzijn. Zeker in deze roerige tijd waarin de sector toch al hard wordt geraakt.

Premieverhoging in twee stappen

  • Per 1 januari 2021 verhogen we de premie met 1,5 procentpunt van 23,5% naar 25,0%. 
  • Per 1 januari 2022 verhogen we de premie met 0,8 procentpunt naar 25,8%.
  • De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk.

Huidige pensioenpremie onvoldoende

De lage rente waarmee we wettelijk moeten rekenen, zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is. Gezien de huidige economische omstandigheden verwachten we bovendien op de lange termijn een lager rendement te behalen dan waar we eerder mee rekenden. Die twee zaken maken een premieverhoging noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen. 

Premie en pensioen in de toekomst

Dit is de eerste premieverhoging voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen sinds acht jaar. PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar we blijven ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement. 

Wel of niet verlagen

Wanneer de dekkingsgraad op 31 december 2020 bekend is, weten we ook of de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Die kans is reëel. Hierover informeren wij begin 2021.