Pensioenpremie in 2022 omhoog

Als werkgever betaalt u pensioenpremie. Het bestuur van PFZW stelt elk jaar de hoogte van de premie vast. Het bestuur besloot in 2020 om de pensioenpremie in twee stappen te verhogen: per 1 januari 2021 van 23,5% naar 25% en per 1 januari 2022 van 25% naar 25,8%. Op 5 november heeft het bestuur definitief besloten om de pensioenpremie per 1 januari 2022 te verhogen.

Druk op loonruimte

Wij beseffen dat de verhoging geen goed bericht is voor de sector zorg en welzijn. De omstandigheden zijn ten opzichte van vorig jaar niet in die mate veranderd, dat een ander besluit gerechtvaardigd is. De verhoging zet onder andere druk op de loonruimte.

Premieverhoging in twee stappen

  • Per 1 januari 2021 ging de premie met 1,5 procentpunt omhoog van 23,5% naar 25,0%. 
  • Per 1 januari 2022 gaat de premie met 0,8 procentpunt omhoog naar 25,8%.

In de cao is opgenomen welk deel van de pensioenpremie u als werkgever betaalt en welk deel de medewerker. 

  • De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk.

Huidige pensioenpremie onvoldoende

Ondanks de stijging van de dekkingsgraad is een premieverhoging noodzakelijk. Door verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn verwachten we lagere rendementen. De langdurig lage rente speelt hierbij ook een rol. We verwachten dat de rente nog voor langere tijd laag blijft. Daardoor worden de pensioenen duurder. Door deze zaken is het noodzakelijk om de premie te verhogen zodat we de pensioenen verantwoord kunnen blijven financieren.

Premie en pensioen in de toekomst

PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar we blijven ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement.

Partnerpensioen wordt beter

Het partnerpensioen, dat bij het overlijden van de deelnemer wordt uitbetaald aan de partner, kan verzekerd zijn op risicobasis en of worden opgebouwd: 

  • Bij een partnerpensioen op risicobasis is de partner van de medewerker verzekerd van een partnerpensioen zolang de medewerker deelneemt aan de pensioenregeling. Dit partnerpensioen verdwijnt als de medewerker niet meer deelneemt aan de regeling. 
  • Het partnerpensioen op opbouwbasis blijft bestaan als een medewerker niet meer deelneemt aan de regeling. Een partner ontvangt in dit geval altijd een pensioen als de medewerker overlijdt, ook wanneer die niet meer deelneemt aan de pensioenregeling.

Bij PFZW is het partnerpensioen nu voor de helft verzekerd op risicobasis. De andere helft bouwt de medewerker op. Deze verhouding gaat veranderen. Het opbouwpercentage van het partnerpensioen stijgt vanaf 2022 van 0,625% naar 1,05%. Daardoor is op de pensioendatum een hoger partnerpensioen opgebouwd. De risicodekking daalt naar 0,2%. De totale dekking voor de actieve deelnemers blijft hiermee 1,25% per jaar. 

Nieuwe afspraken over het partnerpensioen, die zijn aangekondigd door de overheid, kunnen ervoor zorgen dat dit in de toekomst anders ingevuld gaat worden.