PFZW en VWS delen arbeidsmarktdata

12-07-2022 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat structureel data delen met het Ministerie van VWS, zodat het ministerie landelijke en regionale partijen van onderbouwde beleidsinformatie kan voorzien. Dat is het resultaat van een samenwerking om de arbeidsmarktvraagstukken in de sector zorg en welzijn aan te pakken. Individuele werkgevers in de sector zorg en welzijn profiteren mee dankzij een gratis benchmarkmodule.

Het hogere doel van de samenwerking is om de personeelstekorten in de sector terug te dringen met behulp van kwalitatief hoogwaardige informatie. Want de uitdagingen op de arbeidsmarkt zullen de komende jaren alleen maar toenemen, zeggen PFZW en VWS. John Landman, directeur van PFZW: ‘Het is voor ons heel belangrijk dat de juiste professional op de juiste plek werkt. Nu worden professionals nog te vaak bij andere organisaties in zorg en welzijn  weggehaald. Dat is geen duurzame oplossing van het arbeidsmarktprobleem. Dat lost onder de streep niets op.’

Regionale samenwerking

VWS deelt de arbeidsmarktdata op de platformen van Arbeidsmarkt in Beeld en AZW-info. Het gaat om data over in- en uitstroom op functieniveau. Concreet: landelijke en regionale cijfers over het aantal personen/FTE per branche en over functieniveau en mobiliteit.  Hiermee legt het ministerie een sterke basis voor regionale samenwerking.

Landman: ‘Je kunt gemakkelijk zien welke functiegroepen waar naartoe gaan. Blijven ze in jouw branche of gaan ze iets anders in de sector zorg en welzijn  doen? Blijven ze in jouw regio? Om welke leeftijdsgroepen gaat het? Waarom trekt de ene organisatie in de regio veel meer nieuwe werknemers aan dan een andere vergelijkbare? Hierover kun je vervolgens in de regio in gesprek gaan.’

Van elkaar leren

‘Op die manier kun je van elkaar leren,’ zegt Nicole Kroon, directeur macro-economische vraagstukken en arbeidsmarkt bij VWS: ‘Als je data hebt, kun je betere besluiten nemen. Inzicht is het eerste dat je nodig hebt bij dit soort vraagstukken. Dan maak je ook makkelijker afspraken met partners in de regio. Want die hebben binnenkort ook deze cijfers. Dezelfde cijfers, waarover je niet meer hoeft te discussiëren of ze te vergelijken zijn.’

De data wordt op Arbeidsmarkt in Beeld getoond op geaggregeerd niveau. De gegevens zijn dus niet te herleiden naar individuele werkgevers of werknemers. PFZW geeft gebruikers ook geen directe toegang tot de databronnen. De datasets worden door PFZW opgesteld en via een beveiligde omgeving gedeeld.

Gratis benchmark

Bijvangst van de samenwerking is dat werkgevers in de sector zorg en welzijn vanaf nu gratis hun eigen kengetallen op het gebied van HR kunnen vergelijken met die van collega-organisaties in de regio en het land. Werkgevers krijgen onder andere een beter inzicht in de in- en uitstroom van werknemers. Daarmee wordt het mogelijk onderbouwd strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen, uit te voeren én te monitoren.

Voor het vergelijken van data is een – voorheen betaalde – module in het PFZW HR-dataportaal twee jaar lang kosteloos beschikbaar. Als werkgevers nog meer data willen die specifiek voor hun organisatie van belang is – zoals functierubrieken en verzuimcijfers – is het mogelijk om een betaalde module af te nemen bij PFZW.

Zijn werkgevers nieuwsgierig naar hun eigen organisatiedata? Dan kunnen ze rechtstreeks via PFZW bij het HR-dataportaal komen en een gratis account aanmaken. Of via de databanken van VWS: AZW-info.nl (landelijke en regionale data) en Arbeidsmarkt in Beeld (regionale data).

Lees meer over het PFZW HR-dataportaal.