Corona nauwelijks een reden om baan op te zeggen in zorg en welzijn

12-11-2020 | Corona speelt nauwelijks een rol bij medewerkers die hun baan opzeggen in zorg en welzijn. Slechts 12% geeft dit op als belangrijke reden. De belangrijkste reden voor het opzeggen is de hoge werkdruk. Een betere financiële beloning motiveert maar een kwart om over te stappen. 

PFZW onderzocht voor de tweede keer de belangrijkste redenen waarom medewerkers in zorg en welzijn hun baan opzeggen. Net zoals in 2018 was de respons hoog: 20% nam de moeite om de vragen te beantwoorden (2018: 18%). Dit waren in totaal bijna 4.000 respondenten.

Hoge werkdruk blijft doorslaggevend

In grote lijnen is het beeld gelijk aan dat van 2018. Ook dit jaar blijven 3 op de 4 werknemers die zelf hun baan opzeggen, werken in zorg en welzijn. Bijna een kwart verlaat de sector. ‘De inhoud van het werk’ scoort het hoogste als reden voor opzegging. Ook bij de reden ‘De inhoud van het werk’ geven medewerkers vaak aan door de werkdruk niet de zorg te kunnen leveren zoals zij zouden willen. Daarnaast wordt het werk geregeld mentaal of fysiek te zwaar. Bij elkaar geven deze redenen aan dat de hoge werkdruk doorslaggevend is voor vertrek. Wel wordt de werkdruk 9% minder genoemd dan in 2018. Dat duidt op een positieve ontwikkeling. 

Ook de baas nog steeds een belangrijke reden

Net zoals vorige keer is ook de band met de leiding een belangrijke reden voor vertrek. De professionaliteit van het management wordt nogal eens in twijfel getrokken. Medewerkers voelen zich niet gesteund of hebben kritiek op de aanpak van de leidinggevende. Hiernaast speelt ook kritiek op de totale organisatie een rol. Deze is dan te bureaucratisch, te chaotisch of men vindt dat er niet de juiste keuzes worden gemaakt. Ook hier zien we wel een kleine verbetering vergeleken met 2018 (7% minder genoemd).

Meer geld weer niet zaligmakend

Verder wordt het beeld van de vorige keer bevestigd, dat een hogere beloning of promotie geen doorslaggevende reden is. Toch gaat de helft van de vertrekkers er wel financieel op vooruit in de nieuwe werksituatie, slechts 12% gaat erop achteruit. Gemiddeld is de vooruitgang ruim 10%. Maar spontaan noemt circa drie kwart de financiële vooruitgang of promotie niet als belangrijke reden. Het lijkt meer een bijkomend voordeel.

Corona speelt bijna geen rol

Een belangrijk verschil met 2018 is natuurlijk de invloed van corona. Die blijkt erg mee te vallen. Voor bijna 80% speelde corona geen rol bij het vertrek. Bij 12% is het wel een belangrijke reden. Als corona (deels) een reden is, dan gaat het - voor de vrijwillige vertrekkers - vooral om een verandering in werksfeer en de opgelopen werkdruk die het laatste zetje zijn om te vertrekken. Het is wel duidelijk dat in bepaalde sectoren in zorg en welzijn mensen ontslagen zijn of tijdelijke contracten niet zijn verlengd. Het risico om zelf ziek te worden of anderen te besmetten speelt een relatief kleine rol. Bij alle vertrekkers gaat het om circa 5%.

Data ook voor werkgevers beschikbaar

PFZW heeft dit onderzoek kunnen uitvoeren omdat het beschikt over de data van alle aangesloten deelnemers van het pensioenfonds. Ook werkgevers kunnen van deze data profiteren. Het HR-dataportaal van PFZW helpt werkgevers op een laagdrempelige manier aan relevante data over instroom, uitstroom en andere gegevens van de eigen populatie en biedt de mogelijkheid om deze data te vergelijken met soortgelijke organisaties. Kijk hier voor meer informatie. 

Belangrijkste redenen voor vertrek*

 

2020

2018

De inhoud van het werk

33%

37%

Het management/de organisatie

32%

39%

De collega’s/werksfeer

23%

22%

De hoge werkdruk

21%

30%

De werktijden

18%

18%

Financiële vooruitgang elders

18%

16%

De opleidingsmogelijkheden

17%

13%

*Meerdere antwoorden mogelijk

Onderzoek

Wilt u alle onderzoeksresultaten inzien? Stuur uw verzoek naar onze marktonderzoeker Jorrit Lang