PFZW ondertekent klimaatinitiatief

29-04-2022 | Op 21 april ondertekende het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn het The Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment. Al 54 institutionele beleggers wereldwijd ondertekenden dit initiatief tot nu toe. Samen willen deze grote beleggers zich hard maken om hun beleggingen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs en hun beleggingen in overeenstemming te brengen met de IPCC-scenario’s van maximaal 1,5 graden opwarming. 

Dit betekent dat de beleggingen van PFZW in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken stelt PFZW, net als de andere de ondertekenaars van dit initiatief, tussentijdse reductiedoelen vast voor 2030 voor het verminderen van CO2-emissies in onze beleggingen. Ook verplichten wij ons om doelen te stellen voor beleggingen in klimaatoplossingen.

Door over deze doelen en acties te rapporteren in ons jaarverslag wordt duidelijk of deze ambitieuze doelstellingen worden behaald. Later dit jaar publiceert PFZW de reductiedoelen.

Het bijdragen aan dit initiatief past bij het aangescherpte beleid dat PFZW op 16 februari 2022 heeft gepubliceerd.